Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Μαθήματα σεβασμού από την καλούμενη «Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης»

orthodoxi_akadimia_kritis.jpg
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
Α΄. ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Β΄. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ
Ίσως να είναι άγνωστη στο 90 τοις εκατό των πιστών η ονομαζόμενη ΟΑΚ (ενν. Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης) η οποία φιλοξένησε πέρσι τον Ιούνιο (18-26) την ονομαζόμενη «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο». Ενδέχεται πάλι πολλοί  αδελφοί μας να μην έχουν ακούσει απολύτως τίποτα για την πρώτη Οικουμενιστική «Σύνοδο» της τρίτης χιλιετίας! Για τον λόγο αυτό καταθέτουμε εξ αρχής λίγα από τα λόγια του Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ πρωτεργάτη της «Συνόδου» της Κρήτης  που είπε στις 9 Μαρτίου 2016 μέσα από την αυλή της ΟΑΚ: «Οι συζητήσεις και εργασίες για την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου έχουν αρχίσει από το 1961 για να φτάσουμε εις την πραγματοποίηση της τον προσεχή Ιούνιο στους φιλόξενους χώρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Το γεγονός ότι χρειάστηκε να παρέλθουν τόσες δεκαετίες συνομιλιών και συζητήσεων είναι ενδεικτικό της σημασίας και σπουδαιότητας της συγκλήσεως της Συνόδου αυτής, καθώς οι Προκαθήμενοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα συσκεφθούν για θέματα που αφορούν τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνον»[1].
Τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Γαλλίας που πιστοποιούν α) το εύρος της φιλοξενίας της ΟΑΚ, και β) ότι εκεί μέσα στο χώρο της «οι Προκαθήμενοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα συσκεφθούν για θέματα που αφορούν τον Ορθόδοξο κόσμο και όχι μόνον» επικαιροποιεί  η ΟΑΚ με μία ακόμη φιλόξενη πράξη της! Σε ανακοίνωση-δελτίο τύπου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης πληροφορηθήκαμε όλοι ότι «Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 άνοιξε τις εργασίες της η Σύνοδος της Αγγλικανικής Εκκλησίας –ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τις εκκλησιαστικές κοινότητες και τα κοινωνικά δρώμενα της Ευρώπης– στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης (ΟΑΚ)» [2].
Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
Ένα τρίτο στοιχείο της υπόθεσή μας που ίσως αγνοούν αρκετοί αδελφοί μας είναι το πράσινο ενδιαφέρον όλων των ονομαζόμενων Οικουμενιστών. Ομιλούν για σεβασμό προς το διαφορετικό και αγωνίζονται για την ειρήνη του κόσμου ή πιο ορθά υπέρ της ειρηνικής ένωσης των «Εκκλησιών» του κόσμου. Έτσι δυστυχώς, "εκκλησίες" - αν το γνωρίζετε - ονόμασαν τον Ιούνιο του ‘16 τους αιρετικούς Προτεστάντες και Παπικούς οι 10 δήθεν ορθόδοξοι Αρχιερείς μας! «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» με χάρη και μυστήρια...
Ο Ορθόδοξος Γενικός Διευθυντής τώρα της ΟΑΚ, ο Δρ Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κατά την έναρξη των εργασιών της «Συνόδου» των Αγγλικανών (21 Σεπτεμβρίου 2017) αναφέρθηκε στα νέα "κοινά" ποιμαντικά προβλήματα των χριστιανικών «Εκκλησιών» (τα οποία δημιουργούν φόβο, κοινωνική διάσπαση και συντηρητισμό), και αναρωτήθηκε: «Πώς μπορούμε ν’ αντιδράσουμε σε όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη;». Την απάντηση στον ίδιο δίνει η ίδια η ΟΑΚ στην ίδια ανακοίνωση! Διαβάζουμε: «Η απάντηση βρίσκεται στην ακαταπόνητη εργασία για σεβασμό προς το διαφορετικό, στο κοινό πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ώστε να μπορέσουμε να «χτίσουμε τις απαραίτητες γέφυρες» για έναν ειρηνικό κόσμο» [2]. Τα ίδια πράγματα αλλά με πιο ωραία παραπλανητικά λόγια θα είπε σίγουρα ο Αγγλικανός Επίσκοπος Robert Innes, ένας από τους δύο υπεύθυνους της "Συνόδου" στην ομιλία του με θέμα: «Δημιουργώντας την αυριανή κοινότητα του μέλλοντος»!...
Α΄. ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ή ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Αγαπητοί, η πρώτη ορθόδοξη έννοια, αυτή της «Διαφοράς» έχει να κάνει με την ΙΣΟΤΗΤΑ ή πιο σωστά με την ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ενός σώματος, και δεν έχει ουδεμία σχέση με τη ανορθόδοξη δεύτερη έννοια της «Διαφορετικότητας» που ταυτίζεται με την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ, δηλ. με  την ΔΗΘΕΝ «ΙΣΟΤΗΤΑ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ» και όχι μόνον! Ταυτίζεται δηλαδή και με τα ΠΡΩΤΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (και όχι μόνον)! Η Ορθόδοξη Αγία Εκκλησία μας  όπου αποτελεί το τίμιο Σώμα του Σωτήρος Χριστού και που αποτελείται από χαριτωμένα μέλη, κληρικούς και λαϊκούς, διδάσκει  μόνον για «εν σώμα»! Όπως τονίζεται διαχρονικά το ιερατείο  παρά το ειδικό χάρισμα συναποτελούν μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς το "εν και το αυτό σώμα". «Ο κλήρος και το ιερατείον δεν αποτελεί - λέγει ο αείμνηστος  Π. Τρεμπέλας - ξεχωριστόν τι σώμα, έξω της εκκλησίας και οιονεί υπερκείμενον ταύτης ως άλλη τις εκκλησία υπέρ την εκκλησίαν των πιστών, αλλ' είναι εντεταγμένος εις το εν σώμα της εκκλησίας και συνεπώς κλήρος και λαός συναποτελούν άπαντες ένα σώμα" [3].
Και για την ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΝ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ο ίδιος Πατήρ θα γράψει: «Κατά την υπό των εγκύρων και επισήμων ερμηνευτών της Ορθοδόξου Εκκλησίας ερμηνείαν των εν τω κεφαλαίω τούτω θεοπνεύστων λόγων του θείου Παύλου [εις το Α΄ Κορινθ. ιβ’  29-30], υπάρχουν μεν διάφορα εν τη Εκκλησία χαρίσματα, αλλ'  η διαφορά αυτή ου μόνον δεν αποκλείει, αλλ'  όλως τουναντίον και συνιστά την  ι σ ο τ ι μ ί α ν  πάντων των μελών αυτής... Η διαφορά δε, των χαρισμάτων καθίσταται αναγκαία, διότι, ίνα απαρτισθή εν σώμα, πρέπει να υπάρχουν μέλη ΔΙΑΦΟΡΑ. Εάν δε, το αυτό χάρισμα είχον πάντες, παρατηρεί ο Ζιγαβηνός "εν αν μέλος ήσαν και ου σώμα"... Ακριβώς "η διαφορά αύτη" εν τοις χαρίσμασιν αυτή εστί" μάλιστα η ποιούσαν την ισοτιμίαν", λέγει ο Δαμασκηνός...» [3].
Β΄. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ: ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΥ!
Αδελφοί, τίποτα μα τίποτα στην Εκκλησία των επτά Οικουμενικών Συνόδων, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν αποτελεί ΘΕΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ θέμα! Εμείς οι πιστοί, ούτε «όμοιοι» είμαστε με τον ετερόδοξο χριστιανικό κόσμο των αιρέσεων αλλά ούτε και «ανόμοιοι», δηλαδή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ! Κανένα είδος σεβασμού και συμβιβασμού με την παναίρεση του Οικουμενισμού που μπήκε από το παράθυρο της αυλικής και ανιστόρητης ΟΑΚ του «βασιλέως» Βαρθολομαίου Α΄… Σύμφωνα  με τον ορισμό που αυτοί δίνουν ΑΙΡΕΣΗ σημαίνει ΕΠΙΛΟΓΗ… Κρίμα! Ο Ορθόδοξος Ορισμός είναι μόνο αυτός που δίνει π. Αυγουστίνος Καντιώτης: «Αίρεσις είναι η δηλητηριώδης τροφή της ψυχής'  είναι η νοθεία των σωτηρίων φαρμάκων' είναι η υποκλοπή της ιεράς παρακαταθήκης' είναι η παραχάραξις των νομισμάτων της αληθείας' είναι η παραποίησις του τελείου' είναι η παρέκλισις εκ της ορθής γραμμής την οποίαν χαράσσει ο λόγος του Θεού. Αίρεσις είναι η παραδοχή θρησκευτικών ιδεών, τας οποίας η Εκκλησία καταδικάζει ως ψευδείς και αντικειμένας εις την ορθήν αυτής πίστιν. Αίρεσις είναι έγκλημα κατά του κύρους και της αυθεντίας της Εκκλησίας την οποίαν ο Χριστός ίδρυσεν ως στύλον και εδραίωμα της αληθείας» [4].
ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
«Αλλ' ο κόσμος σήμερον δεν δίδει σημασίαν εις την σοβαρότητα του εκ της αιρέσεως κινδύνου. Σημείον και τούτο των καιρών...» (π. Αυγουστίνος ο Ακρίτας). Εκεί στην ΟΑΚ αμέσως μετά την σύντομη παρουσίαση του έργου και της προσφοράς της (στον κόσμο των θρησκειών) από την Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ιδρύματος κ. Εμμανουέλα Λαρεντζάκη έγινε η προβολή του ντοκιμαντέρ «Χτίζοντας ένα πράσινο μέλλον: Ο Πράσινος Πατριάρχης» εν σχέση πάντα με «το συνεχώς αυξανόμενο οικολογικό πρόβλημα»[2].
Ω κόσμε, ω πρόβατο τίμιο του Χριστού που ακόμα προσέχεις τα μικρά και καταπράσινα λόγια του κόσμου α) περί της ειρήνης  δήθεν του Χριστού και β) περί ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ! «Ω κόσμε! Προσέχεις τα μικρά. Προσέχεις το γάλα σου να είναι γνήσιον,  η τροφή σου να είναι καθαρά και βιταμινούχος, τα φάρμακά σου να είναι δραστήρια, τα νομίσματά σου και τα χαρτονομίσματά σου να μη είναι κίβδηλα, τα αρχαιολογικά σου μνημεία να μην υποστούν την παραμικράν φθοράν, τα μέσα συγκοινωνίας, με τα οποία κάνεις τα ταξίδια σου, να μην παρεκκλίνουν από τας γραμμάς των. Όλα τα προσέχεις. Εκτός ενός. Της Ορθοδόξου Πίστεως» ( + επίσκοπος π. Αυγουστίνος) [4]. Αυτή δεν σ' ενδιαφέρει;

Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης, Εκπαιδευτικός
Πτολεμαΐδα 28 Σεπτεμβρίου 2017

[3] "ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ", Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ "Ο ΣΩΤΗΡ", ΑΘΗΝΑΙ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976,  ΣΕΛ. 159-168
[4] Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος "Χριστιανική Σπίθα", Ιαν. 1969