Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Φανάρι: Πέφτουν οι τόνοι με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής

Νέος κατάλογος για τη Μητρόπολη Σικάγο
Φανάρι και Αρχιεπισκοπή Αμερικής αντάλλαξαν απόψεις για το ζήτημα της Μητρόπολης Σικάγο και δόθηκε χρόνος ώστε να βρεθεί μια κοινή λύση.
Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος και τα μέλη της Επαρχιακής Συνόδου που βρέθηκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο άκουσαν τις θέσεις του Φαναρίου, άκουσαν του Ιεράρχες του και τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη και πλέον θα πρέπει να καταρτίσουν νέο κατάλογο που θα τεθεί προς έγκριση από το Πατριαρχείο.
Τα πράγματα δεν εξωθήθηκαν στα άκρα. Η νηφαλιότητα και οι προσεγμένοι τόνοι υπερίσχυσαν και πλέον η Αρχιεπισκοπή Αμερικής καλείται να προχωρήσει στο νέο δρόμο που ανοίχτηκε με τις επαφές στην Κωνσταντινούπολη.
Το ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:
Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας μεταξύ 30ης και 31ης Αυγούστου 2017.
Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.
Διαρκουσών των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αύτη εδέχθη εις συνεργασίαν τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριον και τους μετ᾿ αυτού προσελθόντας εις το Ιερόν Κέντρον Μητροπολίτας εξ Αμερικής, εις ούς, μετ᾿ ανταλλαγήν απόψεων εντός ατμοσφαίρας αδελφικής αγάπης, εδόθησαν αι οδηγίαι της Μητρός Εκκλησίας διά την περαιτέρω διαδικασίαν πληρώσεως της χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Σικάγου.
Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.