Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Αρχιμανδρίτης Ιωάν. Καρασακαλίδης, Ο αντίχριστος "αλάθητος" αιρετικός Πάπας

screenshot-www.youtube.com-2017-09-12-18-14-56.png
Αρχιμανδρίτης Ιωάν. Καρασακαλίδης, Ο αντίχριστος "αλάθητος" αιρετικός Πάπας