Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

Υπνχος Νικόλαος Παπανικολόπουλος: Παρασκευή και 13 (Ταυτότητα φύλου)

Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον,
κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν,
άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς (Γένεσις Κεφ. Β στιχ. 27)
Κανένας δεν γεννιέται με κοινωνικό φύλο. Όλοι γεννιούνται με ένα βιολογικό φύλο, άρσεν ή θήλυ. Δυστυχώς, την παραπάνω αναφορά της Βίβλου η οποία συνιστά θεμελιώδη ανθρωπολογική αρχή για την κατανόηση της δημιουργίας του ανθρώπου, έρχεται σήμερα η Ελληνική Πολιτεία και την αμφισβητεί με την έκδοση του Νόμου 4491/2017 ΦΕΚ 152 Α/13-10-2017 «Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου …και άλλες διατάξεις».
Όλα ήταν προετοιμασμένα… Θυμηθείτε την εντολή-διαταγή αριθ.Φ20.1/220482/Δ2/23-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας προς τους καθηγητές των Γυμνασίων, να αναπτυχθεί, στα πλαίσια της πραγματοποίησης θεματικής εβδομάδας υπό τον γενικό τίτλο «ΣΩΜΑ και ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ειδικότερη θεματική ενότητα υπό τον τίτλο «Έμφυλες Ταυτότητες» και με υποενότητες όπως «βιολογικό και κοινωνικό φύλλο», «αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα» «ομοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο» κ.τ.λ.
Ναι, η Ελληνική Πολιτεία από την εγκύκλιο του 2016, σήμερα, Παρασκευή και 13 Οκτωβρίου 2017, περνά στη νομοθέτηση αμφισβητώντας την ιδία την Αγία Γραφή. Το μοναδικό θεόπνευστο Βιβλίο. Τη Βίβλο, που όλους τους συγγραφείς της, από τον Μωυσή με τη Γένεση μέχρι τον Ευαγγελιστή Ιωάννη με την Αποκάλυψη, τους κατεύθυνε το Άγιο Πνεύμα.
Τη Βίβλο, για την οποία ο Κύριος μας διαβεβαίωσε «αμήν γαρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ὴ μία κεραία ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γένηται» (Ματθ. ε,18). Δηλαδή, σας διαβεβαιώνω με κάθε επισημότητα, ότι έως ότου υπάρχει ο ουρανός και η γη, ότι ούτε ένα γιώτα η ένα κόμμα, δεν θα αλλάξει από το νόμο, μέχρι τη στιγμή που όλα θα επαληθευτούν. Δεν είμαι προληπτικός, αλλά πάρα πολλοί, θεωρούν την Παρασκευή και 13, από τους πιο γρουσούζικους συνδυασμούς. Λέτε αυτό να υπονοεί κάτι και γι αυτούς που υπέγραψαν, σήμερα Παρασκευή και 13, το νόμο 4491/2017 ;
Αλεξανδρούπολη, Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
το διαβάσαμε εδώ