Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Επιτέλους μια παλικαρίσια απόφαση από Δήμαρχο

shutterstock_255282883.jpg
Σε μια εποχή ακραίου καθολικού παραλογισμού, εκείνο που χάνεται, είναι η δυνατότητα αντίδρασης.
Πράξεις που στο παρελθόν θεωρούνταν αυτονόητες, στις μέρες μας δεν απέχουν από το να χαρακτηριστούν η ρ ω ϊ κ έ ς.
Συγχαίρουμε, επαινούμε και στηρίζουμε τον Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο για την απόφαση και ευχόμαστε να βρει ηρωικούς μιμητές