Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Η ορατή ταυτότητα της ονομαζόμενης «Αγίας και μεγάλης συνόδου»

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ.jpg
Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΤΟΥ «ΑΓΙΟΥ» ΛΟΥΘΗΡΟΥ
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΑΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ»

«οι δε γεωργοὶ ιδόντες τον υιὸν είπον εν εαυτοίς·
ούτος εστιν ο κληρονόμος· δεύτε αποκτείνωμεν αυτὸν και κατάσχωμεν την κληρονομίαν αυτού» (Ματθ. κα’, 38)
«Όπως  δέκα αδελφοί, λέγει ο Λούθηρος, υιοί βασιλέως εκλέγουν ένα όπως διευθύνη εν ονόματι αυτών την κοινήν κληρονομίαν» μολονότι και οι δέκα εξ ίσου έχουσιν βασιλικήν την καταγωγήν και συνάμα είναι οι πάντες βασιλείς και ιερείς, ούτω και οι Χριστιανοί πάντες, όντες βασιλείς, όντες εξ ίσου βασιλείς και ιερείς, εγκαθιστώσι προς διατήρησιν της εκκλησιαστικής ευταξίας ωρισμένους εξ αυτών ως ποιμένας, οίτινες ούτω εγκαθιδρύονται  εν  τη  Εκκλησία  υπό τινα έποψιν   α ν θ ρ ω π ί ν ω   κ α ι  ο υ χ ί   θ ε ί ω   δ ι κ α ί ω »[1].
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Πρόσφατα στα Γυμνάσια της χώρας μας εφαρμόστηκε η γνωστή σε όλους «Θεματική εβδομάδα» με γενικό τίτλο: «Σώμα και ταυτότητα». Όλοι οι συνάδελφοι είχαν να παρουσιάσουν το δικό τους «κομμάτι», μιας και ο πρώτος όρος του γενικού τίτλου, δηλ.  το σώμα, υπάρχει ως όρος της άλγεβρας, ως «κάθε υλικό αντικείμενο» στη Φυσική, ως  «το σώμα ενός ζωντανού οργανισμού» (ενν. ιστορικά υπαρκτού, πχ. Μαμούθ κλπ.) στην Βιολογία. Αν και ο όρος «σώμα» όταν σχετίζεται με την έννοια «οργανισμός» νοείται ως «σύνολο προσώπων συγκεκριμένης οργάνωσης ή τάξης» αξίζει να δούμε ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ το νόημα του δήθεν ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ενν. Ιστορικές Εκκλησίες) εν σχέσει με την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της κρητικής ψευδοσυνόδου, παρακάμπτοντας προσωρινά - χάρη οικονομίας χώρου -  το γνωστό νομοσχέδιο για την «ταυτότητα του φύλου» και τη «διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου» και την όλη «φιλοσοφία» του!
ΟΡΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ»!
Καλόν είναι να πούμε σύντομα δυο λόγια για την επιστήμη της Βιολογίας, η οποία θεωρείται ως «η επιστήμη της ζωής» (Βιβλίο Α΄ Γυμνασίου) και ασχολείται: α) «με τη μελέτη των οργανισμών»  όπως είναι τα φυτά, τα ζώα, κτλ. που έχουν μεγάλο μέγεθος και είναι ΟΡΑΤΟΙ  και β) με οργανισμούς που δεν μπορούμε να δούμε με ‘’γυμνό’’ μάτι λόγω του ότι έχουν πολύ μικρό μέγεθος και είναι ΑΟΡΑΤΟΙ. Οι οργανισμοί αυτοί ως γνωστόν ονομάζονται μικροοργανισμοί ή μικρόβια και τους παρατηρούμε μόνο με τη βοήθεια του ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ! Αξίζει τώρα  να δούμε και ‘’τη σχέση των τριών’’, δηλ. του Μικροσκοπίου, της Κλίμακας και του «Σχεδίου»! Οι ερευνητές βιολόγοι  που «παρατηρούν  το σχήμα και τα μέρη των οργανισμών, μελετούν τις λειτουργίες τους (ΚΑΙ) διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους» ζητούν δε, από τους μαθητές: «Να σχεδιάσετε έναν οργανισμό της επιλογής σας (π.χ. ένα έντομο ή μια γάτα) με τρόπο που να διακρίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά του και όχι οι λεπτομέρειες. Μην ξεχάσετε-τονίζουν- να σημειώσετε την κλίμακα*». ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ που υπάρχουν στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα οι επιστήμονες  μπόρεσαν να μεγεθύνουν μέχρι και 500.000 φορές αυτό που παρατηρούν αλλά και οι μαθητές του Γυμνασίου με τα «οπτικά ή φωτονικά» μικροσκόπια μπορούν άνετα να  μελετήσουν τον άγνωστο - αόρατο  κόσμο μας. Μαζί και ανάλογα και τον ΑΟΡΑΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ, μιας και η ψευδοσύνοδος της Κρήτης αποτελεί το νέο σύγχρονο ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ με το οποίο οι μαθητές θα εντοπίσουν, θα  παρατηρήσουν, θα μελετήσουν και θα ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΝ  ΤΗ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» που ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα και σε ένα ΙΔΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»! Η κλίμακα λοιπόν που έχει σχέση με το πόσες φορές το παρατηρούμενο αντικείμενο είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι στην πραγματικότητα, έχει σχέση με το ΣΧΕΔΙΟ που θα πρέπει «να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σημειώνονται όλες οι λεπτομέρειες, παρά μόνο όσες είναι απαραίτητες» (Βιβλίο Βιολογίας Α’ Γυμνασίου)
ΟΡΑΤΕΣ  ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΕΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ» ΕΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο Αρχιμανδρίτης Βασίλειος Παπαδάκης παρατηρεί: «Ο προτεσταντικός Οικουμενισμός έχει ως βάσι δύο κυρίως θεωρίες· την θεωρία των κλάδων και την αρχή της περιεκτικότητος. Η θεωρία των κλάδων (branch theory) αποτελεί θεολογική ανάπτυξι της θεμελιώδους, δογματικής, προτεσταντικής θεωρίας περί αοράτου Εκκλησίας8. Σύμφωνα με την τελευταία, η αληθής, Χριστιανική Εκκλησία δεν ταυτίζεται με μία επί μέρους ιστορική Εκκλησία· δεν είναι ορατή, οργανωμένη, θρησκευτική κοινωνία ανθρώπων μέ κανονικό ιερατείο και αμετάβλητο σύνολο δογματικών, ηθικών και τελετουργικών διατάξεων,
αλλά κάτι το εσωτερικό, αφανές και αόρατο. Τα μέλη της παραδόξου, αοράτου Εκκλησίας είναι διάσπαρτα σε όλη την οικουμένη9, ανήκουν σε διάφορες ομολογίες (ορατές Εκκλησίες) και έχουν διαφορετική δογματική πίστι. Είναι μάλιστα άγνωστα στους ανθρώπους, αλλά και μεταξύ τους, γνωστά δε, μόνο στον Κύριο, με τον οποίο διατελούν ενωμένα αοράτως δια της πίστεως αποτελώντας το μυστικό σώμα του. Κάθε ορατή λοιπόν θρησκευτική κοινότης (ομολογία) των Διαμαρτυρομένων ονομάζεται μεν Εκκλησία, όχι όμως σύμφωνα με την πλήρη έννοια της αληθούς, αοράτου Εκκλησίας, αλλά μόνο καταχρηστικά. Διά της επινοήσεως της ανωτέρω θεωρίας οι Διαμαρτυρόμενοι κατόρθωσαν να αποδεσμευθούν τον ιστ΄ αιώνα από την Ρώμη, να αμυνθούν στους αναθεματισμούς της, να δικαιολογήσουν την δημιουργία της νέας Εκκλησίας τους και να εμφανίσουν «τας αρτισυστάτους αυτών κοινότητας ως ανέκαθεν ηνωμένας προς την αληθινήν καιαόρατον Εκκλησίαν και μηδέποτε χωρισθείσας αυτής»10. Βασιζόμενη στην ανωτέρω θεωρία η θεωρία των κλάδων υποστηρίζει, ότι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία δεν υφίσταται σήμερα, αλλά διαιρέθηκε σε πλήθος επί μέρους Εκκλησιών... Καμία από τις Εκκλησίες αυτές δεν θεωρείται ικανή να εκπροσωπήση σήμερα επάξια την Μία Εκκλησία ούτε είναι αλάθητη, αλλά υπόκειται σε πλάνες12. Καμία δεν κατέχει το πλήρωμα της Χριστιανικής Αληθείας, αλλά μόνο τμήματά της μικρότερα ή μεγαλύτερα13. Όπως η Μία Εκκλησία είναι ανύπαρκτη, έτσι και η όλη Αλήθεια παραμένει άγνωστη, αν και υπάρχει διάσπαρτη σε όλες τις επιμέρους Εκκλησίες. Παρά ταύτα οι ελλιπείς αυτές Εκκλησίες δεν είναι τελείως αποκομμένες από την Μία Εκκλησία, αλλά συνδέονται μαζί της όπως ακριβώς τα κλαδιά ενός δένδρου· είναι τα διάφορα κλαδιά του μεγάλου δένδρου της Μιας, Οικουμενικής Εκκλησίας. Όπως κάθε κλαδί ενός δένδρου δεν αποτελεί όλο το δένδρο, αλλά μέρος του, έτσι και κάθε επί μέρους Εκκλησία δεν αποτελεί την Μία, Καθολική Εκκλησία, αλλά μέρος αυτής14. Κατά συνέπεια οι Εκκλησίες αυτές είναι «μέρη ισόκυρα της αληθούς Εκκλησίας»15, κατέχουν ίσα δικαιώματα υπάρξεως και είναι όλες εργαστήρια αγιασμού και σωτηρίας16» [2]!!!
Αδελφοί, αν από τα εργαστήρια των βιολόγων στρέψουμε το προσωπικό μας μικροσκόπιο προς το «μάθημα των θρησκευτικών» και παρατηρήσουμε το οικουμενιστικό βάθος και πλάτος των νέων προτεσταντικών «βιβλίων» που αποτελούν ΜΙΑ ΘΗΚΗ, και μία καινούργια Τρίτη Διαθήκη, ποια άραγε εικόνα θα βάλει ο νους μας για το τι σχεδίασαν κάτω στην Κρήτη οι 10 Προκαθήμενοι αλλά και ποια άραγε τα μελλοντικά ΣΧΕΔΙΑ των ελληνοπαίδων εν σχέσει με την Πίστη των Αγίων Πατέρων τους; ΤΕΛΙΚΑ: Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΑ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ… ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» ΑΦΟΥ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΗ «ΓΥΝΑΙΚΑ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016;

Μετά τιμής
Δημήτριος  Β. Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός

Υ.Γ.
26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ «ΝΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
15 Οκτωβρίου 2017:  «Επιπλέον, στις 15 Οκτωβρίου στο μεγαλύτερο καθεδρικό Λουθηρανικό ναό στην Ισλανδία με την ονομασία «Hallgrimskirkja» [κτίριο ύψους 74 μέτρων, που μοιάζει με πύραυλο, ΚΑΙ είναι ορατό από κάθε σημείο του Ρέικιαβικ!] ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία. «Την ημέρα αυτή η Λειτουργία της εκκλησία μας θα μεταφερθεί στο “Hallgrimskirkja” . Καλούμε όλους τους Ορθόδοξους πιστούς να έρθουν στη λειτουργία και να δείξουν την μαρτυρία της ενότητας μας στην Ορθόδοξη πίστη…» [3]. ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ ΤΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ» Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΕΙΔΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» Ή «ΑΡΧΙ-ΤΕΚΤΟΝΑ»;  ΚΑΙ «Μην ξεχάσετε στο ΣΧΕΔΙΟ να σημειώσετε την κλίμακα»!

* ΚΛΙΜΑΚΑ: «Όταν αναφερόμαστε σε σχέδια ή κατασκευές, ως κλίμακα ορίζεται ο Λόγος της γραφικής διάστασης ενός αντικειμένου προς την πραγματική του διάσταση.»
[1] «ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ‘’Ο ΣΩΤΗΡ’’,  ΑΘΗΝΑΙ- ΔΕΚΕΝΒΡΙΟΣ 1976, ΣΕΛ 120