Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας η διαφήμιση με τα ομόφυλα ζευγάρια

jumbo.jpg

Δεν παραβιάζει τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Διαφήμισης Επικοινωνίας, η διαφήμιση του δικτύου καταστήματος JUMBO με τον ομόφυλο ζευγάρι που ψωνίζει παιχνίδια, έκρινε η Πρωτοβάθμια Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Η επιτροπή παρενέβη μετά από καταγγελίες καταναλωτών για την παρουσίαση του ομόφυλου ζευγαριού στη διαφήμιση.