Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος και οι ιερές Εικόνες

screenshot-www.youtube.com-2017-10-14-20-40-05.png
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Ζ' Οικουμενική Σύνοδος και οι ιερές Εικόνες [ΒΙΝΤΕΟ 2016]