Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017

Θεολογικά κατασκευάσματα εκ της Πέργαμου

περγαμου ζηζιουλας παπας.jpg
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Μοναχὸς Παΐσιος Καρεώτης
Καθηγητὴς Ἀθωνιάδος Σχολῆς
Ἡ σύγκλησις καὶ ὁ τρόπος διεξαγωγῆς τῆς συνόδου στὴν Κρήτη τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016, ἔχουσα τὴν ἀπαίτησι γιὰ πανορθόδοξον κῦρος καὶ γιὰ ἐπιβολὴ τῶν ἀποφάσεών της, γίνεται πρόκλησις καὶ θρασύτης, πρὸς ὅσους εἶναι ζωντανὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Οἱ ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς συνόδου, εἶναι ἕνα καρκίνωμα στὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποὺ τώρα πονάει λίγο καὶ ἀργότερα περισσότερο καὶ ἀφόρητα.