Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Εκδήλωση της Μητρόπολης για τα νέα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

logo_black.jpg
Η Ιερὰ Μητρόπολή μας στὴν προσπάθειά της νὰ ἐνημερώσει τὸν λαὸ τῆς περιφερείας μας γιὰ τὰ σοβαρὰ θέματα ποὺ ἔχουν προκύψει στὸν χῶρο τῆς παιδείας, καὶ εἰδικὰ γιὰ τὰ νέα βιβλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, διοργανώνει ἐκδήλωση μὲ ὁμιλητὴ τὸν γνωστὸ δάσκαλο καὶ θεολόγο κ. Δημήτριο Νατσιό, ὁποῖος θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα:
«Ἡ παιδεία τοῦ γένους καὶ ἡ σημερινὴ ἐκπαίδευση».
Ἡ ἐκδήλωση θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Τετάρτη 1η Νοεμβρίου καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. στὴν αἴθουσα πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Δήμου Φλώρινας.
Προσκαλεῖσθε νὰ τὴν παρακολουθήσετε.
Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη