Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Ο χρυσούς κανών της Καινής Διαθήκης

screenshot-www.youtube.com-2017-10-09-19-41-34.png
Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Ο χρυσούς κανών της Καινής Διαθήκης-
Κήρυγμα 01/10/2017