Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ


screenshot-mail.google.com-2017-10-22-13-20-40.png
Ο ΠΑΝ/ΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ  π.ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 22.10.17 
20.10.2017                                                                                         
                                                                                                       
1. Βέβαια δὲν εἴμαστε συνδιοργανωτὲς ἀλλὰ ἁπλοὶ ἀγωνιστές, ἰδεολόγοι γύρω ἀπὸ τὰ κοινωνικά, ἀνθρωπιστικά, πνευματικὰ καὶ ἐθνικὰ κινήματα καὶ συνιστοῦμε ἐνθέρμως  τὴν ἐκδήλωσι καὶ εὐχόμεθα πλήρη ἐπιτυχία.
Πρὸς τοῦτο ἐπισυνάπτουμε τὴν πρόσκλησι καὶ τὸ πρόγραμμα.
2.Δὲον νὰ σημειωθῆ ὅτι οἱ φορεῖς μας
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔχουν βραβεύσει σὲ μία πολυπληθῆ ἐκδήλωσιν μας στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 21.1.2009
τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Παν/τον Ἀρχ. Πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, ἱδρυτὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐργάζεται ἀκαμάτως  γιὰ τὴν ἀποφυλάκισιν χιλιάδων ἀπόρων κρατουμένων,τόσον εἰς τὴν Ἑλλάδα ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικό.
screenshot-drive.google.com-2017-10-22-13-19-46.png
3.Οἱ φορεῖς μας ἐπίσης ἔχουν ἀποστείλει στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα εἰς τὴν Ὀργάνωσι τῶν βραβείων ΝΟΜΠΕΛ εἰς τὸ ΟΣΛΟ τὴν 19.9.2017  ἔνθερμη εἰσήγησι γιὰ νὰ βραβευθῆ ὁ π. Γερβάσιος μὲ τὸ βραβεῖο ΝΟΜΠΕΛ.
Παρ’ὅλον τὸ ὅτι θὰ ἔχει ἤδη ἀποφασισθῆ σὲ ποιοὺς θὰ δοθοῦν τὰ βραβεῖα (εἰς μέλη καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἤ σὲ ἀπὸ αὐτὲς προτεινόμενα ἀνθρωπάκια ἤ σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ ὁμώσουν γῆ καὶ ὕδωρ γιὰ τὴν διάδοσιν καὶ ἐπικράτησιν τῶν σκοπῶν καὶ ἐπιδιώξεων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων), ἐν τούτοις ἐμεῖς φρονοῦμε ὅτι πρέπει νὰ συνεχισθῆ ἡ πίεσις, ἔστω γιὰ νὰ κάνουμε προπαρασκευὴ γιὰ ἑπόμενη προκύρηξι καὶ νὰ τιμηθῆ ὁ πανάξιος Γέρων Γερβάσιος μὲ τὸ Βραβεῖο NOΜΠΕΛ.
Εἶναι πολὺ λυπηρόν, ἀπαράδεκτο καὶ ἀχαρακτήριστο οἱ κίναιδοι, οἱ παλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ ἀετονύχηδες καὶ λοιποὶ νὰ ἔχουν ἀδιάρηκτο ἀλληλεγγύη, συμπαράστασι καὶ αὐτοθυσία μεταξύ των καὶ ἐμεῖς οἱ «χριστιανοί -ἀχρίστιανοι» νὰ ἀδιαφοῦμε παντελλῶς γιὰ τὸν πλησίον μας, ἐφαρμόζοντες τὸ γραφικό :
«ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σὲ ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).
καὶ τὸ
«Ὅλοι θὰ πᾶμε στὸν πόλεμο, ἐσεῖς θὰ πέσετε ἐμεῖς θὰ δαφνοστεφανωθοῦμε».
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321