Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Η πρώτη επέτειος της κιβωτού του 15ου Ιερού Κανόνα της αποτείχισης

 Αντιοικουμενισμός εν πλω.jpg
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr

Αγαπητοί,
Την αρχή του Ζ' Κεφαλαίου του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλοι όσοι αναφερόμαστε σε επίκαιρα πράγματα εκκλησιαστικού χαρακτήρα και πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτά. Ο Κύριος διδάσκει και μας λέγει: "Μή κρίνετε, ίνα μή κριθήτε" (Ματθ. 7,1), δηλαδή, Μην ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΤΕ και μην ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΕ τον πλησίον σας, δια να μην κατακριθήτε κι εσείς από τον Θεόν. Από την ερμηνεία του στίχου διακρίνουμε τρία πράγματα: α) να κρίνουμε αλλά να μην κατακρίνουμε, δηλαδή η κρίση μας να είναι ακριβοδίκαια β) να κρίνουμε μεν με ακρίβεια και όσο το δυνατόν δίκαια τον αδελφό μας, να τον ελέγχουμε αλλά να μην τον δικάζουμε - καταδικάζουμε και γ) να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην κατακριθούμε όταν κριθούμε από τον Δικαιοκρίτη Θεό, όχι φυσικά για τις δίκαιες κρίσεις μας αλλά επειδή γίναμε ΑΔΙΚΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ως προς την ΤΙΜΩΡΙΑ, την ποινή - καταδίκη του αδελφού μας, άσχετα αν φροντίσαμε επιμελώς για πολύ καιρό τα της μεταμέλειάς του.
Ο Χριστός διδάσκει, συμβουλεύει, και απαγορεύει σ' αυτούς που Τον ακολουθούν πραγματικά και πρακτικά, να διχάζουν και να διαχωρίζουν τον έναν μαθητή Του από τον άλλον εξαιτίας της αδιακρισίας των, γι' αυτό και λίγο πριν να αναληφθεί εις τους ουρανούς έδωσε σε όλους αυτούς ως καινούργια εντολή το να αγαπούμε ο ένας τον άλλο...
Αδελφοί, όσοι από εμάς κάναμε την δίκαια επιλογή της εφαρμογής του γνωστού ιερού Κανόνα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το τείχος προστασίας μέσα στο οποίο ασφαλιστήκαμε έχει δύο πλευρές και ότι από μόνο του δεν διασφαλίζει κανέναν αδελφό μας που βρίσκεται μέσα σ' αυτό αν οι κρίσεις μας είναι άδικες, δεν είναι δηλαδή ορθές. Εννοώ λοιπόν πως η πύλη της 15ης εισόδου μέσα στο φρούριο της αποτείχισης δεν θα πρέπει να κλείνει ερμητικά λόγω πανικού πίσω από τον καθένα που καταφεύγει σ΄ αυτήν. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα αλλά και τον τρόπο να σφραγίσει από μέσα την πόρτα της εισόδου στο περιφραγμένο χώρο που οι ιεροί κανόνες όρισαν, και το λέω αυτό σύμφωνα με την πόρτα της Κιβωτού του Νώε, που όπως διαβάζουμε, ο Θεός ασφάλισε σφραγίζοντάς την ο Ίδιος απ' έξω μετά και την είσοδο όλων των θηρίων, ήμερων και άγριων, τα οποία κατ' εντολή του Ιδίου κατέφθαναν στο μέρος της κατασκευής, λίγο πριν από τον χαλασμό... «Είπεν τότε ο Κύριος ο Θεός προς τον Νώε: "Για μένα έφθασε το τέλος των ανθρώπων, διότι γέμισε η γη από τα εγκλήματά τους... Εσύ όμως να κατασκευάσεις μία κιβωτό...» (Γέν. Κεφ. 6)...
Αφορμή για την παρέμβαση αυτή στάθηκαν δύο γεγονότα: οι φάκελοι - βιβλία του μαθήματος των θρησκευτικών στη δημόσια εκπαίδευση και η έκδοση ενός ακόμη βιβλίου με τίτλο: "Η Διορθόδοξη Πορεία προς την Μεγάλη Σύνοδο (1872-2016)", το οποίο αφιερώνεται στην εικοσιπενταετή πατριαρχία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και στην πρώτη επέτειο από τη σύγκληση της «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας», υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου (Κολυμπάριο Κρήτης 18-27 Ιουνίου 2016)...
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Ιεροψάλτης, Εκπαιδευτικός

Υ.Γ.
Του αγίου Μάξιμου του Ομολογητή: «Ο Θεός εκλεξάμενος, εξήγειρεν Αποστόλους, και Προφήτας, και Διδασκάλους, προς τον καταρτισμόν των αγίων. Ο δε διάβολος, ψευδαποστόλους και ψευδοπροφήτας και ψευδοδιδασκάλους κατά της ευσεβείας εκλεξάμενος εξήγειρεν, ώστε τον παλαιόν πολεμηθήναι νόμον και τον ευαγγελικόν.
Ψευδαποστόλους δε, και ψευδοπροφήτας και ψευδοδιδασκάλους μόνους νοώ τους αιρετικούςων οι λόγοι και οι λογισμοί διεστραμμένοι εισίν. Ώσπερ ουν ο τους αληθείς Αποστόλους και Προφήτας και Διδασκάλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται. Ούτως και ο τους ψευδαποστόλους και ψευδοπροφήτας και ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τον διάβολον δέχεται» (βλ. Μαξίμου Ομολογητού, Περί των πραχθέντων εν τη πρώτη αυτού εξορία, ήτοι εν Βιζύη, παρ.Ι΄, P.G. 90, 144D – 145A.)