Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Η ΙΜΘ κοινοποίησε το έγγραφο της Ι.Συνόδου για τις απαγορεύσεις στους αγιορείτες

maxresdefault (1).jpg
Σχ. δ. Μπορούμε να πούμε πως κάτι είναι και αυτό, ας πούμε μια επιτυχία τους … Πανικόβλητοι από τις διακοπές μνημοσύνου και από το νέο κύμα που καταφθάνει… και μην κατορθώνοντας με άλλους τρόπους να φιμώσουν τους παραδοσιακούς ιερωμένους (κληρικούς και μοναχούς), καταφεύγουν σε ενέργειες και αποφάσεις που ελέγχονται για την νομιμότητά τους… Από φίλο της “κατήχησης” μου απεστάλη το παρόν προς δημοσίευση...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βογατσικοῦ 7 - 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-229.871, καὶ τηλεομ.2310-269.291.-
ἀριθμ. πρωτ. : ----.-                                            Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 11.09.2017.-
Πρὸς τοὺς
Εὐλαβεστάτους Ἱερατικοὺς Προϊσταμένους
καὶ ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῶν Ἱερῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ἐνταῦθα
Εὐλαβέστατοι,
Διὰ τοῦ παρόντος ἡμετέρου ἐγγράφου σᾶς ἀποστέλλομεν τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 4214/ 1868/ 8-9-2017 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «περὶ τῶν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆςἙλλάδος Ἱεροπραξιῶν Κληρικῶν ἐξ ἑτέρου ἐκκλησιαστικοῦ κλίματος» ἵνα λάβητε γνῶσιν καὶ Σᾶς παρακαλοῦμεν διὰ τὰ καθ’ ὑμᾶς.-
                                                      Εὐχέτης
                         
                                                 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
                                                       καὶ Ἐντολῇ αὐτοῦ
                                                           
   ὁ Πρωτοσύγκελλος
                           
ἀρχιμ. Στέφανος Τόλιος