Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Κυριακή του Ιωάννου του Ελεήμονος

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Η σωστή ελεημοσύνη - Κυριακή του Ιωάννου του Ελεήμονος 12/11/2017