Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Ο Καρδινάλιος Kurt Koch επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Cardinals+Attend+Celebration+St+Peter+Basilica+U0msGSTNF0bx.jpg

Τό Σάββατον, 22αν Ὀκτωβρίου / 4ην Νοεμβρίου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος Kurt Koch,  Πρόεδρος τοῦ Pontifical Council for Promoting Christian Unity/ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς Χριστιανικῆς Ἑνότητος, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον μετά τοῦ Συνοδοῦ αὐτοῦ Rev. Norbert Hofmann καί μετά τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου, Ἀπεσταλμένου τῆς Ἁγίας Ἕδρας εἰς Ἱεροσόλυμα π. Μάρκου, ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἐγένετο συζήτησις περί τῆς πρό τινος ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Βατικανόν εἰς τόν Πάπαν Φραγκῖσκον, ἔνθα εἶχε συνάντησιν καί μετά τοῦ Καρδιναλίου Koch  καί περί τῆς πρότριτα ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Ἀγγλίαν, ἔνθα εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κανταρβουρίας  Justin Welby καί μετά παραγόντων τοῦ Βρεττανικοῦ Κοινοβουλίου διά τήν πρόσφατον λίαν σοβαράν ὑπόθεσιν τοῦ Πατριαρχείου καί ὅλων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.
Ὁ Σεβασμιώτατος Καρδινάλιος ἤκουσε μετά προσοχῆς τήν ἐνημέρωσιν ταύτην τοῦ Μακαριωτάτου  καί ἐπληροφόρησεν Αὐτόν καί περί τῆς προκειμένης τήν προσεχῆ Δευτέραν, 6ην Νοεμβρίου 2017, τιμητικῆς διακρίσεως αὐτοῦ παρά τοῦ Πανεπιστημίου Ben Gurion τῆς Νegev διά τό βραβεῖον τῆς Ladislaus Laszt Θρησκευτικῆς καί Kοινωνικῆς ἀνεκτικότητος καί Κατανοήσεως.
Ὁ Μακαριώτατος συνεχάρη τόν Καρδινάλιον ἐπί τούτῳ καί ηὐχαρίστησε διά τήν κατανόησιν τήν ὁποίαν εὗρεν κατά τήν πρόσφατον αὐτοῦ ἐπίσκεψιν εἰς τό Βατικανόν.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.