Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 72

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΤΑ TWITTER & FACEBOOK (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΤO ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΑΝ)
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΜΑΣ
ΕΚ ΜΕΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ  
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 72
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Ἐπειδὴ τὰ θέματα εἶναι συνταρακτικὰ καὶ ἐξαντλήθηκε ἀστραπιαίως, ἀλλά, δυστυχῶς, δὲν ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ τὴν ἀνατυπώσουμε, τὴν ἀναρτοῦμε πρὸς ἱκανοποίηση ὅλων τῶν πεινώντων καὶ διψώντων τὴν ἀλήθεια.
Παρακαλοῦμε,  διαδῶστε τα παντοῦ, ἰδίως στοὺς νέους ἀνθρώπους.
Εὐελπιστοῦμε, ἀρχὲς Ἰανουαρίου νὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ κυκλοφορήσουμε τὴν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 73.
Ἰδίως καὶ αὐτὸ τὸ τεῦχος θὰ γίνῃ ἀπὸ τὶς πρῶτες ἡμέρες ἀνάρπαστο λόγῳ τῶν ἀδιάσειστων στοιχείων ποὺ ἀναφέρουμε, στὴν ὠμή, ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας, σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ τῶν ρήσεων τοῦ Θεανθρώπου :
α) «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»  (Ἰωάν. 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. 8, 32),
γ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ    26.12.2017
Τηλ. 210-3254321