Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό

(ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ)
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΛΙ ΚΡΟΥΕΙ
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
                                                                                                    23.12.2017
1. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα καὶ οι πληγέντες ἀπὸ τὶς τελευταῖες καταιγίδες συνάνθρωποί μας (στὴ Μάνδρα Ἀττικῆς, στὴ Χαλκιδική, στὴ Πιερία καὶ παντοῦ ἀλλοῦ) νὰ ἔχουν ὑγεία καὶ σιγά –σιγὰ νὰ παίρνῃ ἡ ζωή τους τὸν κανονικὸ ρυθμό.
2. Τὸ τρισάθλιο κατεστημένο πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ κάνῃ καὶ σοβαρὰ ἔργα ὑποδομῆς, μιὰ καὶ δὲν ἔλαβε μέριμνα τότε ποὺ ἔπρεπε· σὲ πολλὲς πολεοδομίες βασίλευαν ἄνδρα φαυλότητος και ἀγρίας ἐκμεταλλεύσεως, χωροφύλακες, δασικοί ἔκαναν στραβὰ μάτια γιὰ τὰ περιβόητα λαδώματα στὰ αὐθαίρετα, καὶ οἱ ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ὀργιάζαν καὶ κερδοσκοποῦσαν νὰ φτιάξουν «ἄρπα κόλλα» τὰ σπιτάκια τῶν φουκαράδων βιοπαλαιστῶν (καὶ τώρα οἱ πάντες θεατρινικῶς  χύνουν πάρα πολλοὶ κροκοδείλια δάκρυα).
3. Αὐτὰ τὰ τονίζουμε χρόνια εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς. Δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε « θεατρίνοι », ἰησουῖτες, δὲν χρησιμοποιοῦμε τὴν τρισάθλια γλῶσσα τῶν πολιτικάντηδων καὶ τῶν διπλωματῶν, ἀλλὰ τὴν ὠμὴ καὰ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας. Γιὰ αὐτὸ εἴμεθα μισούμενοι, ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ αἰσχρότατο καὶ διεφθαρμένο κατεστημένο, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς γνωστό, πασχίζει νὰ ἀναρριχᾶται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς διεφθαρμένης πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας.
4. Ἐπειδὴ δὲν τοὺς δίνουμε τὰ χρήματά μας μὲ πληρεξούσιο συμβόλαιο, νὰ πραγματοποιήσουν αὐτοί, ὅπως θέλουν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ Καποδίστρια, τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ὲθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀλλὰ ἐπιθυμοῦμε καὶ ἡ τελευταία δεκάρα νὰ διαχειρίζεται ἀπὸ μία ἀδιάφθορο Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὴν διαρκέστατη ἐπγρύπνηση τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ νὰ διατίθεται, γιὰ νὰ ἐπιτελοῦνται ἔργα γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς Δόξα Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ διαχειρίζωνται ἀνεξελέγκτως οἱ « ἡμέτεροι » Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς ἐμποδίζουν νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
5. Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς συνεχῶς πιὸ πολὺ παραγκωνιζόμεθα, διαβαλλόμεθα, λασπολογούμεθα καὶ διασυρόμεθα συστηματικά ἀπὸ ὅλες τὶς ἀντίχριστες, σατανικὲς καὶ φασιστικὲς δυνάμεις.
6. Δὲν εἰσακουσθήκαμε ἀκόμη καὶ ὅταν προτείνουμε καὶ τονίζουμε, ἐδῶ καὶ 10 χρόνια, κατηγορηματικὰ νὰ μὴ ἔκαναν Μητροπολιτικὸ πάρκο στὶς τεράστιες ἐκτάσεις τῆς Ἀμερικανικῆς βάσεως, τῆς Βάσεως τῆς Πολεμικῆς μας Ἀεροπορίας καὶ τῶν παλαιῶν ἀεροδρομίων, δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ, διότι οἱ κάτοικοι αὐτῶν τῶν γύρω περιοχῶν ἔχουν πολυτελέστατες σύγχρονες κατοικίες μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις, τὸν καθαρὸ ἀέρα τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ τὴν αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ.
Προτείναμε νὰ τὶς πουλοῦσαν τότε καὶ μὲ τὰ πολλὰ δισεκατομμύρια, ποὺ θὰ εἰσέπρατταν τότε, νὰ ἔκαναν ἔργα ὑποδομῆς στὴν Δυτικὴ Ἀττικὴ καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
7. Νὰ ἐπανασύσταιναν τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία ἔκανε ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα καὶ τὴν κατήργησαν οἱ κακοῦργοι, γιὰ νὰ διευκολύνουν τοὺς μεγαλοεκδότες, τοὺς μεγαλοκαναλάρχες καὶ ἐν γένει τοὺς ἀετονύχηδες, τοὺς «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἐν γένει τὰ ὀργανωμένα συμφέροντα, δηλαδὴ αὐτοὺς ποὺ ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργούς, Πρωθυπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις, ποὺ μὲ ξένα κόλλυβα κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα καὶ ἀναγορεύονται ἀπὸ τὸ βρώμικο καὶ τρισάθλιο κατεστημένο ὡς διαμορφωτὲς καὶ ὡς μέγιστοι ἐθνικοὶ εὐεργέτες, ἀνθρωπάκια ποὺ πατοῦσαν ἀκόμη καὶ στὰ πτώματα κάθε προηγουμένης γυναικός των, γιὰ νὰ μεγαλουργήσουν, νὰ ἀναδείξουν τὰ ὀνοματάκια τους καὶ νὰ διαιωνισοῦν. Ἀναρωτᾶται κανένας πῶς εἶναι δυνατὸν καὶ οἱ πάμπτωχοι νὰ παρασύρωνται μὲ τέτοιες πεπονόφλουδες ! ! !
8. Μάλιστα θὰ μπορούσαμε μὲ αὐτὰ τὰ τεράστια ποσὰ νὰ εἴχαμε ξοφλήσει καὶ αὐτὰ τὰ βρώμικα θαλασσοδάνεια καὶ ὄχι μόνο νὰ μὴ ξεπουλιέται ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἔναντι πινακίου φακῆς – ὅσο κι ὅσο, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχῃ τό «λαδόσημο» καὶ οἱ χοντρὲς μίζες κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, γιὰ νὰ ἐξασφαλίζωνται καὶ τὰ τρισέγγονα τῶν ἰθυνόντων.
Καὶ ἔτσι δημιουργοῦνται χιλιάδες νεόπτωχοι καὶ ἑκατομμύρια πτωχοὶ νὰ γίνωνται ἀκόμη πτωχότεροι.
9. Καὶ ὄχι μόνον οἱ δεξιοί - ἐθνοκάπηλοι Δήμαρχοι, ἀλλὰ καὶ οἱ μαρξίζοντες καιὶ σοσιαλίζοντες, οὐδόλως συγκινήθηκαν, διότι προφανῶς δὲν εἶναι κοινωνιστές, δὲν εἶναι στὴν πραγματικότητα ὑπὲρ των φτωχῶν καὶ ἀδυνάτων, ἔχουν καὶ αὐτοὶ ληστρικὲς προθέσεις νὰ ἐκμεταλλευθοῦν πιὸ ἄγρια τὸν βαρύτατα φορολογούμενο Ἑλληνικὸ πτωχὸ λαό.
Κατήντησαν τὸν λαὸ ὄχι μόνο σὲ μεγίστη πτωχεία, ἀλλὰ κυρίως σὲ πλήρως ἀπόγνωση καὶ ἀγωνία γιὰ τὴν αὔριο.  
10. Γιὰ αὐτό, ἀναγκαζόμεθα καὶ ἀφαιροῦμε μέρος τῆς περιουσίας μας, ποὺ κατωρθώσαμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργήσουμε μὲ ἀπερίγραπτες σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλόκληρης (καὶ συνεχίζουμε νὰ στερούμεθα τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν οἰκειοθελῶς, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο Μνημεῖο Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης, Λατρείας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη -Καποδίστρια), γιὰ νὰ δυνάμεθα νὰ συνδράμουμε μερικούς, ποὺ δὲν εἶναι ἐπαγγελματίες ἐπαῖτες, ἀλλὰ ἦσαν ἔντιμοι νοικοκύρηδες, μικρομεσαῖοι, τοὺς ὁποίους ἡ συγκυρία τοὺς ἀνάγκασε νὰ πουλήσουν ἀκόμη, ὄχι μόνο τὴν κινητή, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀκίνητη περιουσία τους, γιὰ νὰ ἐξοφλήσουν τοὺς ἐργαζομένους τους, ΙΚΑ, φόρους καὶ λοιπὲς καὶ λοιπὲς ὑποχρεώσεις τους καὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιο τους, ἔμειναν κυριολεκτικά στοὺς « πέντε δρόμους »,  στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
11. Ἄν οἱ συνεργάτες, φίλοι καὶ θαυμαστὲς τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας γνωρίζουν τέτοιες τραγικὲς περιπτώσεις ἀξιοπρεπέστατων προσώπων καὶ οἰκογενειῶν ποὺ ἡ συγκυρία τοὺς ἔφερε νὰ εἶναι στὸ δρόμο – κυριολεκτικὰ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ,  παρακαλοῦμε νὰ μᾶς δώσουν λεπτομερῆ στοιχεῖα γιὰ νὰ τοὺς συνδράμουμε μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις.  
Ὅμως πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται ἐθελοντὲς νὰ συσκυεάζουν τὰ πακέτα καὶ πρὸ παντὸς νὰ τὰ πηγαίνουν μὲ αὐτοκίνητο σὲ ταχυδρομεῖα,  γιὰ νὰ φύγουν ἀμέσως.  
12. Ἄς ὄψονται ὅλοι αὐτοί, οἱ κακοῦργοι οἱ ἰθύνοντες, ποὺ ὁδήγησαν τὸν «κοσμάκη» στὴν ἄκρα ἀβεβαιότητα, ἀνασφάλεια  καὶ τὸ ἄγχος τῆς αὔριον. Πολλοὶ δὲ ἀπὸ αὐτοὺς στερούμενοι ἰδανικῶν, καταφεύγουν στὸ μέγιστο ἔγκλημα τῶν αὐτοκτονιῶν.
13. Ἄς ὄψεται δὲ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ποὺ κόπτονται νὰ χαριεντίζωνται μὲ τὴν φαυλοκρατία, μὲ τοὺς ἄχρηστους, τοὺς ἀντίχριστους. Καὶ ἄλλοι μὲν φίλοι τους εἶναι ἤδη στὸ τάφον ἤ στὴ φυλακή, ἀλλὰ οἱ περισσότεροι, δυστυχῶς εἶναι ἔξω, ὄχι λόγῳ ἀθωότητας, ἀλλὰ λόγῳ παραγραφῆς.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «παραγραφάκηδες» συνεχίζουν νὰ εἶναι ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ καὶ συνεχίζουν νὰ ἀνατρέπουν τὰ πάντα.
Αὐτοὶ οἱ ἀφιονίζοντες πνευματικοὶ ἡγέτες κόπτονται ὑπὲρ τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων ἀπὸ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰ συναισθήματα ὑπὲρ τῶν ἑκατομμυρίων μουσουλμάνων, οὐσιαστικὰ ἀδιαφοροῦντες γιὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως καὶ ὡς «ἄγγελοι φωτός – ἐξ οὐρανοῦ» διδάσκουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι ἔτσι πρέπει νὰ εἶναι καὶ διὰ αὐτοὺς ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλoς ρητῶς τονίζει :
«...ἀνάθεμα ἔστω...» (Γαλάτας 1, 8-9).
14. Δυστυχῶς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπαναλάβουμε τά :
Α. «...ἀνάθεμα ἔστω...» (Γαλάτας 1, 8-9).
Β. Τὸ ποίημα ποὺ ἔγραψε ἐδῶ καὶ 120 περίπου χρόνια ὁ ἀείμνηστος Γεώργιοσ Σουρής :
Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη
καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;
Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,
νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;
Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοί σε κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.
Ὅλα σ΄ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
 οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες ! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους !
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.
Γὶ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια !
Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.
Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς
σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.
Θέλει ἀκόμα - κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ χεῖ
στὸ ΄νὰ λουστρίνι, στ΄ ἄλλο τσαρούχι.
Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.
Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;
Γ. Μόνον, ἄν μᾶς ἀφήσουν οἱ σατανάδες, νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλέπηβολο καὶ κολοσιαῖο ἔργο, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Τότε θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, νὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖο Ἔλεος καὶ νὰ ρυσθοῦμε ἀπὸ τὸ ἀπύθμενο χάος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἀντίχριστες, σατανικὲς ὀργανώσεις δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς καὶ ὁδηγοῦν τοὺς δύσμοιρους ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως τὴν νεολαία, στὴν Πομπηία, Σόδομα καὶ Γόμορρα, ὅπου, ἄν κάποιος εἶχε ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ διεμαρτύρετο διὰ τὴν αἰσχρότατη ἀνηθικότητα, δὲν ἐφορμοῦσε ἡ ἀστυνομία ἐναντίον τῶν ἀσχημονούντων, ἀλλὰ ἐφορμοῦσε ἐναντίον τῶν διαμαρτυρομένων. . .
15. Ἔτσι μετατρέπουν τὴν ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας σὲ χώρα ἐξτρεμιστῶν, ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων, ἐποίκων, σὲ Πομπηία,  Σόδομα καὶ Γόμορρα.
16.  Ἄς ἀνανήψουμε, λοιπόν, ἄς αναζωογονηθοῦμε καὶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη.
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...
Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
& Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΥΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΚΩΝ ΜΑΣ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΚΑΙ Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ – ΣΩΤΗΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΠΤΩΡ ΤΩΝ
Τηλ. 210-3254321