Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Οι αιρετικοί στα παραθρόνια και ο Επίσκοπος που;

Του κ. Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου
Οι εμμονές των οικουμενιστικών κύκλων«καλά κρατούν». Για πολλοστή φορά, η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 30.11. αισθάνθηκε την βαριά σκιά του “λαϊκού Οικουμενισμού” να επικρέμμαται, εν πάση μεγαλοπρεπεία: Οι εκπρόσωποι του αιρεσιάρχου των Φραγκολατίνων, ήγουν του κακόφρονος Πάπα, ευρίσκοντο -διά μίαν εισέτι φοράν- εν μέσω ημών, και δη τιμητικώς στα παραθρόνια, με επικεφαλής τον εκλαμπρότατο καρδινάλιο της Βασιλείας της Ελβετίας κ. Κουρτ Κώχ.
Θεία λειτουργία και οι αιρετικοί δίνουν εν πάση επισημότητι το παρόν τους.!!!
Ποιος τους προσεκάλεσε; Μα ο προεξάρχων της πανηγύρεως ασφαλώς.
Οι τρεις παπικοί αξιωματούχοι βρίσκονταν στον πατριαρχικό ναό της Βασιλεύουσας λόγω των αποφάσεων του Μπαλαμάντ (1993) και του Κολυμβαρίου (2016). Φυσικά ο πρώτος διδάξας την εκτροπή είναι ο Πατριάρχης Αθηναγόρας της αιρετικής πορείας του οποίου προηγήθηκε ο αλήστου μνήμης Μελέτιος Δ΄(Μεταξάκης).
Ως δια μαγείας οι αιρετικές απόψεις των Παπικών, που διαστρέφουν και αμαυρώνουν το Ευαγγέλιο, εξαφανίσθηκαν και αγαλλομένω ποδί τους δόθηκε ο τίτλος «ετερόδοξες Εκκλησίες και Ομολογίες»!!!Τέτοια «θαύματα» μόνο στις «Μεταμορφώσεις» του Λατίνου ποιητού Οβίδιου συμβαίνουν. Και όμως! Τα πράγματα ούτως έχουν. Και από την άλλη, βάλθηκαν τα «παπαγαλάκια» του Οικουμενισμού να μας πείσουν (ή να μας πειθαναγκάσουν να το καταπιούμε) ότι… τίποτε το μεμπτό δεν συμβαίνει και όλα βαίνουσι καλώς!!! ΔΕΝ είναι όμως αυτή η πραγματικότητα.
Οι αιρετικοί επιστρέφουν στην Εκκλησία εν μετανοία, εν σάκκω και σποδώ και όχι ως ισότιμοι εταίροι. Άλλος δρόμος ΔΕΝ υπάρχει. Οι Ιεροί Κανόνες παραγγέλλουν«περί του μη συγχωρείν αιρετικοίς εισιέναι εις τον οίκον του Θεού, επιμένοντας τη αιρέσει» (Κανών ς΄ της εν Λαοδικεία Συνόδου). «Επίσκοπος η πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικοίς συνευξάμενος μόνον αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψεν αυτοίς ως κληρικοίς ενεργήσαι τι καθαιρείσθω» (Κανών με΄ των Αγίων Αποστόλων). Όσες φορές και αν παραβιαστούν οι Ιεροί Κανόνες είναι εκεί. Αιώνιοι οδοδείκτες προς καταισχύνη και έλεγχο των καταφρονητών τους.