Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

π.Θ. Ζήσης, Η Αποτείχιση στη Ρουμανία- Προβλήματα και Προοπτικές [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἡ ἀγραμματοσύνη εἶναι κακὸ πράγμα ἀλλὰ σὰν τοὺς ἀγράμματους στὰ θεολογικὰ δὲν ἔχει πιὸ κακό. Ἡ ἄγνοια συγχωρεῖται ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀγραμματοσύνη ὄχι.
Τέτοιοι ἀγράμματοι δῆθεν θεολόγοι, ἡμιμαθεῖς καὶ ψωροπερήφανοι, μπῆκαν στὴν Ρουμανία καὶ τραυματίζουν τὶς ψυχὲς τῶν Ὀρθοδόξων ἐκεῖ. Ἐνδυόμενοι τὴν προβιά, ὡς λύκοι βαρεῖς ἔπεσαν πάνω στοὺς Ρουμάνους, νὰ ἁλιεύσουν ψυχὲς  καὶ νὰ τὶς ὁδηγήσουν σὲ ἀκρότητες καὶ σχίσματα. 
Ἀλλοιώνοντας τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν ψευδοποιμένων καὶ ψευδιδασκάλων (ἀποτείχιση), ἐμπνεόμενοι ἀπὸ ἀλλότριο πνεῦμα ἐγωισμοῦ καὶ ἀρχηγικῆς ἔπαρσης, παριστάνοντας τοὺς τηρητὲς τῆς ἀκρίβειας, ὑβρίζουν τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ποὺ εὐλόγησε τὴν ἱεροκανονικὴ Οἰκονομία στὰ θέματα τῆς ἀντιμετώπισης τῶν αἱρετιζόντων ἐπισκόπων.
Στὸ βίντεο αὐτό, ὁ π.Θεόδωρος Ζήσης, δίνει συνέντευξη σὲ μία ὁμάδα εὐλαβῶν χριστιανῶν Ρουμάνων, οἱ ὁποῖοι ζήτησαν τὰ θεολογικὰ φῶτα τοῦ πατρὸς ὥστε νὰ στηριχτοῦν στὸν ἀγώνα τους κατὰ τῶν οἰκουμενιστῶν καὶ κατὰ ἀκραίων στοιχείων τῆς άποτείχισης. Τοὺς ἐπαινεῖ γιὰ ἕνα πολὺ σημαντικὸ κείμενο ποὺ ἐξέδωσαν, ὁμολογιακὸ καὶ πατερικό, τὸ ὁποῖο δημοσίευσα πρόσφατα εδώ στην κατήχηση. Φωτίζει πλευρὲς σκοτεινές τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητας καὶ στηρίζει τὸν Ρουμανικὸ εὐσεβῆ λαὸ στὸ δύσκολο ἀγώνα τῆς ἁγίας ἀποτείχισης.
Παρακολουθεῖστε τὸ βίντεο: