Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Μην χάσετε το Σάββατο στην Κατήχηση: Bραδιά συμπροσευχής στη Θεσσαλονίκη - Ντοκουμέντα φωτιά

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ ἐρχόμενου Σαββάτου (27 Ἰανουαρίου) ἐπιχειρῶ νὰ καταδείξω μία πλευρὰ τοῦ κτήνους τῆς θρησκευτικῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας στὴν καρδιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα στὰ ἱερὰ χώματα τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης. 
Τὶς ἡμέρες ποὺ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τιμοῦσε τὸν ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν ἐπίσκοπο Ἐφέσου ἅγιο Μάρκο Εὐγενικὸ καὶ ἄλλους ἀντιαιρετικοὺς ἁγίους (Μέγα Ἀθανάσιο, Μάξιμο Ὁμολογητὴ κτλ.) ἡ προδοσία στὴ Θεσσαλονίκη ἔχει συντελεστεῖ. Τὸ ἐτήσιο ἀφιέρωμα (18-25 Ἰανουαρίου) στὴ δαιμονικὴ λατρεία τοῦ βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως εἶχε προγραμματιστεῖ καὶ ἔχει ἤδη βρωμίσει τὶς ἱερὲς μνῆμες τῶν ἁγίων. Ἀπὸ θεολόγους τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀπὸ φοιτητὲς τῆς θεολογίας καὶ ἀπὸ ρασοφόρους τῶν μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ.
Μέχρι σήμερα μία ἐλπίδα διατηροῦσα, μήπως ἐφέτος ντράπηκαν ἢ φοβήθηκαν οἱ τελευταῖοι καὶ δὲν ἐμφανίστηκαν γιὰ νὰ συμμετέχουν στὴν μιαρὴ καὶ καταδικασμένη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας οἰκουμενιστικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς στὸ παπικὸ ναὸ τῆς αἱρέσεως, στὸν φράγκικο ναὸ τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως στὴ Θεσσαλονίκη…. Ὅμως…
Τὸ ἐρχόμενο Σάββατο 27 Ἰανουαρίου 2018, ἐδῶ στὴν Κατήχηση, οἱ ἀποκαλύψεις ἀπὸ τὸ πρωίΜὴν τὶς χάσετε!!!