Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

π.Σεραφείμ Ζήσης, Η Μακεδονία είναι μία & ελληνική. Η Εκκλησία είναι Μία & Ορθόδοξη!

Τοῦ π. Νικολάου Μανώλη
 
        Μὲ ἰδιαίτερη χαρά προβαίνω στὴ δημοσίευση αὐτοῦ τοῦ ἐλεγκτικοῦ ἄρθρου τοῦ σεβαστοῦ ὁσιολογιωτάτου μοναχοῦ π.Σεραφεὶμ Ζήση. Ἡ ἐμπνευσμένη γραφίδα τοῦ πατρός, γιὰ μία εἰσέτι φορὰ, μᾶς ἐντυπωσιάζει. Ὁ χαριτωμένος τρόπος ἔκφρασης, ἡ εὐφυής σύζευξη τοῦ κινδύνου προδοσίας τῆς μοναδικότητας τῆς Μακεδονίας μὲ τὴν ἤδη συντελεσθεῖσα προδοσία τῆς μοναδικότητας τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τοὺς διοικούντας τἠν Ἐκκλησία, ἀφοπλίζει τοὺς ἐναντίους καὶ ἐνδυναμώνει ὅλους ἑμᾶς τοὺς παραδοσιακοὺς πιστοὺς. Εἶχα τὴν τιμὴ κατά τὴν περασμένη Κυριακὴ, ἀντὶ ἄλλου κηρύγματος, νὰ διαβὰσω στὸ ποίμνιο αὐτὸ τὸ ἄρθρο. Παρατηρώντας τὴν θετικὴ ἀντίδραση τοῦ ἐκκλησιάσματος, εἶμαι βέβαιος πὼς ὅλοι σας θὰ τὸ ἀπολαύσετε.


Ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί Ὀρθόδοξη!
Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πρόδωσε ἤδη στό Κολυμπάρι τήν ἐκκλησιολογική... «Μακεδονία» Της!
τοῦ Μοναχοῦ Σεραφείμ
Τίς ἡμέρες αὐτές, τίς τόσο καθοριστικές γιά τόν εὐλογημένο καί ἔνδοξο ἀκριτικό τόπο μας, τήν Μακεδονία, ἐντείνονται οἱ προσπάθειες γιά τήν ἐξεύρεση βιώσιμης καί ὁριστικῆς λύσεως τοῦ προβλήματος τοῦ Κράτους τῶν Σκοπίων, τοῦ λεγομένου F.Y.R.O.M. Ἐντείνεται εὐλόγως καί ἡ ἀνησυχία μας, μήπως ἡ πολλαχῶς ἀποτυχοῦσα καί πολλάκις ἀπογοητεύσασα τήν Πατρίδα καί τό Γένος μας Κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖ.ΑΝΕΛ καί τῶν δορυφορικῶν τους «προοδευτικῶν συνιστωσῶν» (εἰκονομαχικῶν, ὁμοφυλοπροωθητικῶν, διαθρησκειοτρόφων, πολυτεκνοκτόνων, πατριδο-αλλεργικῶν, τρομοσυμβατῶν, ἀναρχογόνων κ.τ.σ.) δέν ἀρθεῖ στό ὕψος τῆς περιστάσεως καί ἐπιτρέψει στούς βορείους γείτονες αὐτοπροσδιορισμό πού θά ὑπονομεύσει καί «παγιδεύσει» μέ τήν ἐκρηκτική ὕλη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ τήν (καί πάλιν καί πολλάκις) ἐκτεθειμμένη καί ὑπό πολλῶν ὑποβλεπομένη «πυριτιδαποθήκη» τῶν Ὀρθοδόξων (εἰσέτι) Βαλκανίων.
Ἐπισκόπων ἐθνικοφρονικές «κορῶνες»...