Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ Μακαριώτατε

Μακαριώτατε, σέ λίγο καιρό συμπληρώνονται 10 χρόνια ἀπό τότε πού ἀναλάβατε τά ἡνία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ προσδοκίες τοῦ λαοῦ διαψεύστηκαν, διότι ἀντί νά τροφοδοτεῖτε, πνευματική τροφή σέ αὐτόν τόν πονεμένο λαό δώσατε ὑπερβολική ἀγάπη στούς πολιτικούς καί κυρίως στούς νῦν κυβερνῶντες.
Ἀπουσία λόγου, μάθημα θρησκευτικῶν, ὁμοφυλοφιλία, ἀλλαγή φύλλου καί τώρα τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας εἶναι ἡ ἀνοχή σας στά καλά ὀργανωμένα σχέδια τῶν κρατούντων γιά τήν πλήρη ἰσοπέδωση τῆς κοινωνίας, οἰκογενείας, ἀλλά καί τῆς Πατρίδος μας.
Ἄν ὁ κ. Φράγκος Φραγκούλης σᾶς εἶπε νά κοιτάξετε τή φωτογραφία τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου σας, καλύτερα νά ἀκούσετε τά λόγια του γιά τή Μακεδονία:
«Ἡ Μακεδονία θά σώσει τήν Ἑλλάδα γιατί κάποια Ἑλλάδα ἀποφάσισε νά αὐτοκτονήσει». «Καί ἡ Μακεδονία εἶναι αὐτή πού κρατάει ψηλά τα λάβαρα. Μέ τέτοιες ἱστορίες, ἀναμνήσεις, μέ τήν ἱστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς ὑπολογισμούς, χωρίς ἔξωθεν ἐντολές, χωρίς ὑπαγορεύσεις.Γι’ αὐτό καλό θά ἦταν ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά ἔρχονται ἀπό καιροῦ εἰς καιρό στήν Μακεδονία. Καί νά προσέχουνε ποῦ πατᾶνε. Γιατί σέ κάθε βῆμα μπορεῖ νά πατήσεις χῶμα ἱερό. Μπορεῖ νά πατήσεις ἕναν τάφο. Μπορεῖ νά πατήσεις ἕνα λείψανο.Εἶναι διάσπαρτος ὁ τόπος ἀπό θυσία. Αὐτή ἡ θυσία μᾶς δίνει ζωή. Αὐτή ἡ θυσία μᾶς συντηρεῖ. Καί εἶναι τό ἀντίδοτο τῆς παγκοσμιοποίησης, πού θέλει ὅλα νά τά ἰσοπεδώσει. Νά μή μιλᾶμε γιά ἀγῶνες. Νά μή μιλᾶμε γιά πολέμους. Νά μή μιλᾶμε γιά θυσίες…».
Καλύτερα νά δεῖτε τίς φωτογραφίες τοῦ ἀγωνιστοῦ καί ἥρωος Παύλου Μελᾶ, τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη, Μητροπολίτου Καστορίας στόν Μακεδονικό ἀγώνα καί ὅλους τους Μακεδονομάχους.
Ὅλοι αὐτοί θά σᾶς ποῦν Μακαριώτατε...
Αὐτοὶ οἱ Ἥρωες ἦταν λιγότεροι ἀπὸ "9", δηλαδὴ ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ ποὺ ὑπαινιχθήκατε ὡς τάχα ἀσήμαντο, στὴν ἀνακοίνωσή σας γιὰ τοὺς παρόντες Μητροπολίτες στὸ Συλλαλητήριο τῆς 22.1.18
Καὶ ὅμως αὐτοὶ οἱ Ἐθνοιερομάρτυρες σήκωσαν στὰ χέρια τοὺς ὅλη τὴ Μακεδονία, ὅπως τὴ σηκώνουν καὶ θὰ τὴ σηκώσουν οἱ σημερινοὶ Καραβαγγέλιδες ! Εἰς πεῖσμα τοῦ τότε ἀντίθετου Κράτους τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου ἐπαναλαμβάνετε καὶ ἐσεῖς τὴν ἱστορία τοῦ σήμερα.
Μακαριώτατε, Ἑλλάδα δὲν εἶναι μόνο ἡ Λειβαδιὰ ! Καὶ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος πρέπει νὰ ἔχει σθένος καὶ νὰ πρωτοστατεῖ στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς καὶ ἐθνικοὺς ἀγῶνες, ὅποιοι καὶ νὰ εἶναι αὐτοί.