Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Μέλη του Συντονιστικού του συλλαλητηρίου στην Βεργίνα τηλεόραση

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στις 21/01/2018 στον Λευκό Πύργο