Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Αντιαιρετική μελέτη στον προφήτη Αμώς

ἀνήγαγον
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
«ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων·   πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς πάσας τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν» Αμώς 3: 1-2 (Κείμενο Εβδομήκοντα).
Εβραϊκό κείμενο:
Το χωρίο Αμώς 3:1-2 είναι ένα από τα χωρία της Αγίας Γραφής στο οποίο υπάρχει απόλυτη ταύτιση ανάμεσα στο Εβραϊκό Μασοριτικό κείμενο και την Μετάφραση των Εβδομήκοντα.  Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το παρόν χωρίο για την αντιαιρετική   αυτή  σύντομη μελέτη. Να μην υπάρχουν δηλαδή αμφισβητήσεις για το τί ακριβώς έγραψε ο Προφήτης Αμώς.
Ο αντιαιρετικός  χαρακτήρας του χωρίου Αμώς 3:1-2 έγκειται στο γεγονός ότι έχουμε διάκριση δύο θείων Προσώπων στην θεότητα. Τέτοια χωρία υπάρχουν και άλλα στην Βίβλο τα οποία ευελπιστώ να μελετήσουμε μελλοντικώς.
Ως γνωστόν οι αρνητές της Τριαδικότητας του Θεού δεν παραδέχονται διάκριση Προσώπων στον Ένα Θεό. Αντιτριαδίτες είναι οι Ταλμουδιστές Εβραίοι, οι οπαδοί του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ Μουσουλμάνοι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι Ουνιτάριοι, οι αντιτριαδίτες Πεντηκοστιανοί και άλλοι Προτεστάντες οι οποίοι ακολουθούν τις αρχαίες αιρέσεις του Αρείου και του Σαβελλίου. Σε πείσμα όμως όλων των αντιτριαδιτών η Αγία Γραφή και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη περιέχει εδάφια στα οποία γίνεται διάκριση προσώπων στον Θεό. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και το υπό μελέτη χωρίο του Προφήτου Αμώς.
Στο χωρίο Αμώς 3:1-2 ομιλεί ένα πρόσωπο το οποίο λέγει : «ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ» - Ακούστε αυτόν τον λόγο που είπε ο Κύριος για εσάς γιοί του Ισραήλ. Το πρόσωπο που ομιλεί αναφέρεται στον Κύριο σε τρίτο πρόσωπο – «ἐλάλησε Κύριος»/ / Ντιμπέρ Γιαχβέ.
Η λέξη Ντιμπέρ είναι τρίτου ενικού προσώπου και σημαίνει «ἐλάλησε». Ποίο πρόσωπο είναι αυτό που ομιλεί και αναφέρεται στον Θεό Γιαχβέ σε τρίτο ενικό πρόσωπο ; Είναι μήπως ο Προφήτης Αμώς που γράφει το βιβλίο ; Ας δούμε την συνέχεια των λόγων του ομιλούντος προσώπου…
«ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου » - Ακούστε αυτόν τον λόγο που είπε ο Κύριος για εσάς γιοί του Ισραήλ και για όλη την οικογένεια που ΑΝΕΒΑΣΑ από την γη της Αιγύπτου. Το πρόσωπο που ομιλεί και καλεί τους Ισραηλίτες να ακούσουν τί «ἐλάλησε» ο Γιαχβέ, για τον εαυτό του λέγει «ἀνήγαγον» = ΑΝΕΒΑΣΑ (πρώτο ενικό πρόσωπο) από την γή της Αιγύπτου ! Αλλά ο Προφήτης Αμώς γεννήθηκε αρκετούς αιώνες μετά την άνοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο ! Δεν ανέβασε ο Αμώς τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, ο Γιαχβέ τον ανέβασε ! Δεν ομιλεί λοιπόν ο Προφήτης Αμώς στο εδάφιο 1 αλλά Πρόσωπο του Θεού, που για τον εαυτό του λέγει «ἀνήγαγον» = ΑΝΕΒΑΣΑ (πρώτο πρόσωπο) και για τον Γιαχβέ λέγει «ἐλάλησε» (τρίτο πρόσωπο) ! Ο Γιαχβέ αναφέρεται σε άλλον Γιαχβέ ! Ένα θείο Πρόσωπο αναφέρεται σε άλλο θείο Πρόσωπο !
Η λέξη «ἀνήγαγον» σημαίνει ανέβασα / το Εβραϊκό κείμενο γράφει Χεελέτι = Ανέβασα (πρώτο πρόσωπο). Βλέπε και εδάφιο Αμώς 2:10 «καὶ ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου» - 
Και όμως ενώ υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στο Εβραϊκό κείμενο και στην Μετάφραση των Εβδομήκοντα έρχονται ορισμένοι παραφραστές του Ιερού κειμένου και αποδίδουν την λέξη «ἀνήγαγον»/ με τρίτο πρόσωπο – ανέβασε / έβγαλε (!!!). Παράδειγμα τέτοιας κάκιστης μετάφρασης αποτελεί η «Μετάφραση της Αγίας Γραφής από τα πρωτότυπα κείμενα» της Ελληνικής  Βιβλικής Εταιρίας. Να σημειωθεί δε ότι η εν λόγω «μετάφραση» της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας αποδίδει την λέξη   = Ανέβασα , με διαφορετικό τρόπο στα εδάφια Αμώς 3:1 και Αμώς 2:10. Την ίδια λέξη  στο Αμώς 3:1 την «μεταφράζει» ως «έβγαλε» και στο Αμώς 2:10  ως «έβγαλα» ! Επίσης την ίδια πάντα λέξη αποδίδει ως «έβγαλα» στο εδάφιο Αμώς 9:7. Θα αποφασίσει η Βιβλική Εταιρία ποία είναι η ορθή μετάφραση της λέξης  ; «Έβγαλα» ή «Έβγαλε» ; Είδες αγαπητέ αναγνώστη πως αυτογελοιοποιούνται αυτοί που δεν σέβονται το Ιερό Κείμενο και μεταφράζουν κατά το δοκούν τις λέξεις ;
Επανερχόμαστε όμως στο υπό εξέταση χωρίο. Το θείο πρόσωπο που ομιλεί για τον Εαυτό του και λέγει «ἀνήγαγον» = ανέβασα και αναφέρεται σε άλλο θείο Πρόσωπο λέγοντας «ἐλάλησε», παραθέτει τα λόγια που «ἐλάλησε» το άλλο θείο Πρόσωπο  μετά την λέξη «λέγων» :
«ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον, ὃν ἐλάλησε Κύριος ἐφ᾿ ὑμᾶς, οἶκος ᾿Ισραήλ, καὶ κατὰ πάσης φυλῆς, ἧς ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου, λέγων·   πλὴν ὑμᾶς ἔγνων ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν τῆς γῆς· διὰ τοῦτο ἐκδικήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς πάσας τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν»
«Εσάς μόνο γνώρισα από όλες τις φυλές της γης γιαυτό θα κάνω εκδίκηση σε εσάς για όλες τις αμαρτίες σας».
Η λέξη με την οποία το ομιλών θείο Πρόσωπο εισάγει τα λόγια που «ἐλάλησε» το άλλο θείο Πρόσωπο είναι η  Εβραϊκή λέξη (Λεμόρ). Αυτή η Εβραϊκή  λέξη είναι πολύ χαρακτηριστική γιατί είναι η λέξη με την οποία κάποιος που ομιλεί εισάγει – αναφέρει τα λόγια κάποιου άλλου προσώπου. Η λέξη ΛΕΜΟΡ παίζει τον ρόλο που παίζουν στην σύγχρονη εποχή τα εισαγωγικά σημεία στίξης. Την αρχαία εποχή καμία γλώσσα δεν είχε σημεία στίξης εισαγωγικών !  Η λέξη αυτή δηλαδή επιβεβαιώνει την διάκριση δύο θείων προσώπων που αποκαλύπτει η διαφοροποίηση πρώτου/ τρίτου προσώπου («ἀνήγαγον» / «ἐλάλησε»). Τα λέγουμε αυτά διότι μερικοί αντιτριαδίτες στον πανικό που τους δημιουργεί το χωρίο Αμώς 3:1-2 προτείνουν ως ψευτοδικαιολογία την λεγόμενη αυτοαναφορά (illeism). Υποστηρίζουν δηλαδή ότι ό Θεός ορισμένες φορές αναφέρεται στον Εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο ! Όμως η λέξη ΛΕΜΟΡ αποκαλύπτει εισαγωγή – αναφορά των λόγων ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο παραθέτει λόγια άλλου προσώπου.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ