Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Πνευματική εκδήλωση το ιερό μυστήριο της Θείας Λειτουργίας για την Ι.Μ.Θεσσαλονίκης

katanixis.gr: Από πότε η Θεία Λειτουργία το Ιερό Μυστήριο της Ορθοδοξίας, χαρακτηρίζεται "πνευματική εκδήλωση"; Θα παλαβώσουμε εντελώς με τις ανακοινώσεις της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
Ο πανικός της Εθνικής μειοδοσίας και η ταραχή της Οικουμενιστικής προδοσίας της πίστεως, οδηγούν τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και τους "περί αυτόν" σε επικοινωνιακούς ακροβατισμούς.
"Ειρηνική" δε στον αντίποδα ποιας "πολεμοχαρούς" ή "βίαιης" ή "μη ειρηνικής"; Εννοούν το συλλαλητήριο από το οποίο εκείνοι θα απουσιάζουν και εμείς θα κατεβούμε με τα παιδιά και τα εγγόνια μας;
Συνέλθετε επιτέλους!
Ανακοίνωση για την Πάνδημη και Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΔΗΜΗ & ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
(7.00 π.μ. - 11.00 π.μ.)
Προσκαλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὸν Δωρεοδότη ἅγιο Θεὸ μὲ κύριο αἴτημα, πρῶτον νὰ διατηρηθῇ γιὰ πάντα ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴν περιοχή μας, καὶ δεύτε-ρον νὰ ἀποδοθῇ στὴν ΕΛΛΑΔΑ μας ἡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, σχετικὰ μὲ τὸ ὄνο¬μα τῆς ἑλληνικωτάτης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.
Οὐδεὶς μπορεῖ νὰ σφετερισθῇ τὸ ὄνομα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ποὺ εἶ-ναι μία καὶ μόνη καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ποὺ εἶναι εὐεργετημένο πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα, νὰ φωτισθῇ ὡς πρὸς τὴν βούληση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας του καὶ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον προπαγανδιστῶν του, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν παρα-χάραξη τῆς ἱστορίας καὶ τὶς περιπλοκὲς τῶν εὐφαντάστων μύθων, σχε-τικὰ μὲ τὴν κλοπὴ καὶ τὴν ἰδιοποίηση τοῦ ὀνόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Στὴν θεία λειτουργία τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, 21ης Ἰανου-αρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου - Πολιούχου, θὰ προεξάρ¬χῃ ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος καὶ θὰ συμμετάσχουν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς.
Προσκαλεῖσθε ὅλοι νὰ συμμετάσχετε στὴν εἰρηνικὴ καὶ πνευ-ματικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς ἑλληνικο-τάτης Μακεδονίας μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης