Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Εκπληκτικό Ρεπορτάζ της Βουλγαρικής τηλεόρασης για τα Σκόπια

Ρεπορτάζ της Βουλγαρικής τηλεόρασης btv για τα Σκόπια
Ἐκπληκτικό Ρεπορτάζ μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους, τῆς Βουλγαρικῆς Τηλεόρασης γιά τά Σκόπια. Ποὺ ἐπειδὴ ὅ Μέγας Ἀλέξανδρος κυρίευσε τὴν Αἴγυπτο, θέλουν καί τὴν.... Κλεοπάτρα τώρα νὰ ἀνήκῃ στά Σκόπια.. Τό ὅτι ὁ Ἀλέξανδρος ἔζησε τρεῖς αἰῶνες πρίν, εἶναι μικρά λεπτομέρεια. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι ἀκόμη πιό κουφά.
Δεῖτε το, διασκεδᾶστε, ἐλεεινολογεῖστε τούς πολιτικούς μας καί διαδῶστε το. Εἰδικά οἱ δάσκαλοι, δηλαδή ἡ διανόηση ὀφείλει νὰ ἐξεγερθῇ γιά τήν παραχάραξη πού ἐπιβάλλουν τὰ Σκόπια.
Πολλές φορές τό χιοῦμορ ἐπιτυγχάνει πολύ περισσότερα ἀπό δῆθεν ἔντιμους συμβιβασμούς, ἀτιμίας τουλάχιστον ἀκαδημαϊκῆς.


Γεωργιος Σπ. Κακαρελίδης /George Kakarelidis / Patras / Greece
Καθηγητὴς ἐφαρμογῶν Στατιστικῆς & Ἐπιχειρησιακῆς Ἔρευνας / Business Statistics and Oper. Research Τμῆμα Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων / Business Administration Department
ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος / TEI West Greece tel. 2610369201
Web. http://kakarelidis.wordpress.com