Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Μακεδονικό, γενική επιστράτευση και επιφυλακή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ
ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ  4.2.2018  ΩΡΑ 14.00  ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
τῶν μελῶν, συνεργατῶν, φίλων καὶ θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας :
α) «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
β) «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν»,
γ)  «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
                                                                                                                    28.1.2018
        
Ἀγαπητoὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ φίλοι,
Καλούμεθα ἅπαντες νὰ συστρατευθοῦμε καὶ νὰ εἴμαστε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ σὲ ἐπιφυλακὴ γιὰ νὰ ἐπιστρατεύσουμε φίλους καὶ συγγενεῖς καὶ γιὰ τὴν ἀθρόα προσέλευση πολλῶν ἑκατομμυρίων εὐλαβῶν καὶ Ἑλληνόψυχων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γιὰ νὰ διατυμπανίσουμε τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας, τῆς Β. ΗΠΕΙΡΟΥ, τῆς ΘΡΑΚΗΣ, τῆς ΚΥΠΡΟΥ, τῶν παραμεθορίων νήσων τοῦ ΑΙΓΑΙΟΥ καὶ νὰ τονίσουμε τὴν καταγανάκτησή μας ἐναντίον τῶν διαστροφέων τῆς ἀλήθειας καὶ ἐκθεμελιωτῶν τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς φυλῆς μας ποὺ εἶναι :
Α) ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία,
Β) ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια,
Γ) τὸ ἀθάνατο ἑλληνοχριστιανικὸ πνεῦμα,
Δ) ἡ αἰώνια ἑλληνικὴ γλῶσσα  καὶ
Ε) ἡ ΑΚΕΡΑΙΑ καὶ ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑ.
Χάριν αὐτῶν τῶν πολυτιμοτάτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν – τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας -  κατωρθώσαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες νὰ διατηρήσουμε τὸ ΟΜΑΙΜΟ, τὸ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟ, τὸ ΟΜΟΤΡΟΠΟ καὶ τὸ ΟΜΟΘΡΗΣΚΟ, ὥστε τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ ἡ Ἑλληνικὴ φυλή, ἀκόμη καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκλαβιά, νὰ παραμένουν ἀδούλωτα.
Βέβαια ἐλευθερωθήκαμε ἀπὸ τὸν βαρύτατο μωαμεθανικό - τουρκικὸ ζυγό, ἀλλὰ σκλαβωθήκαμε στὴν φραγκοκρατία καὶ λοιπὲς σκοτεινὲς δυνάμεις.
Ὅπως πάντοτε ἐμεῖς εἴμαστε καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε στὴν πρώτη γραμμή.
Μόνοι μας, στενάζοντες ἀπὸ δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων (προσφέρουμε τὰ πάντα δωρεὰν στὶς τεράστιες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ τὶς μέγιστες πνευματικὲς καὶ κοινωνικὲς δραστηριότητες καὶ προοπτικές μας) καὶ στερούμενοι καὶ ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, ἐν τούτοις, προκειμένου νὰ βοηθήσουμε τοὺς ἐθνικοὺς σκοπούς, νὰ ἀναλάβουμε τὴν φιλοξενία βορειοελλαδιτῶν ἐνδεῶν διοργανωτῶν, εἰς τὸ ξενόδοχεῖο ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ HOUSE στὴν Πλάκα καὶ νὰ ἐνισχύσουμε τὸ συλλαλητήριο, ὄχι μόνον ἠθικῶς ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῶς, κατὰ τὶς πολὺ περιωρισμένες δυνατότητές μας, ἀπὸ τὰ θυλάκια μας καὶ ὄχι μὲ «ξένα κόλυβα».
Λεπτομερέστερα εἰς :
                                                           ΦΩΤΕΙΝΗ   ΓΡΑΜΜΗ    τηλ.  210-3254321
Υ.Γ.
Ἤδη μᾶς ἔχουν ρίξει ἀπὸ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο τὰ δύο facebook καὶ τώρα
στὸ e mail μας fot_gram@otenet.gr  δὲν μποροῦμε νὰ λάβουμε μηνύματα.
Παρακαλοῦμε, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἀπαντήσεις νὰ στέλνωνται ΜΟΝΟΝ στὸ a.anagnostopoulou@gmail.com