Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Ι.Ν. Αγ. Νικ. Πατρών, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο των Αθηνών για τη Μακεδονία

Ι.Ν. Αγ. Νικ. Πατρών, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο των Αθηνών για τη Μακεδονία