Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Η Μακεδονία είναι Ελλάδα... Όλοι στο συλλαλητήριο της Αθήνας

γ. Χερουβείμ μοναχός
Ἱερόν Κ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων- Κουκουζέλη
ἝΛΛΗΝΕΣ......
ὍΛΟΙ οἱ Ἕλληνες.....
Ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ὥστε νά δώσει τό μήνυμα πρός πᾶσα κατεύθυνση σύσσωμο τό ἔνδοξο Ἑλληνικό Ἔθνος ὅτι Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.
ὍΛΟΙ, μικροί καί μεγάλοι νά δώσουμε το παρών στό συλλαλητήριο της Ἀθήνας τήν Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, ὥρα 14.00 ποῦ συντονίζει ἡ Πανελλήνια Ὁμοσπονδία Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων.
Ἡ παρουσία μας εἶναι τιμή γιά ὅλους τούς ἐνδόξους πεσόντες προγόνους μας.
«..... Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας.....»
Δέν λησμονοῦμε: «Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος».
ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ.
ΚΑΛΗ  ΛΕΥΤΕΡΙΑ.....

γ. Χερουβείμ μοναχός
Ἱερόν Κ. Ἁγίων Ἀρχαγγέλων- Κουκουζέλη
Ἅγιον Ὄρος