Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

Ένα δίωρο εκδηλώσεων για τους Τρεις Ιεράρχες την παραμονή της εορτής τους

Σύμφωνα με τη νέα Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (ΦΕΚ 120, τ.Β΄) ορίζεται ότι η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι ημέρα αργίας για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Περαιτέρω ορίζεται ότι «Κατά την παραμονή της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα γράμματα. Αν η ημέρα αυτή συμπίπτει με Σάββατο ή αργία, οι ανωτέρω εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγουμένη του Σαββάτου ή της αργίας αυτής».