Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15) [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

        Τολμοῦμε ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς καί ζητοῦμε ἀπό τό λαό νά μᾶς ἐμπιστευθεῖ! Ἔχουμε ἀθετήσει τίς ὑποσχέσεις μας στό Θεό, ἀμφισβητοῦμε καί λοιδοροῦμε τήν Εὐαγγελική Ἀλήθεια μέ τή ζωή μας, ἀπαξιώνουμε τήν Ἀποστολική καί Πατερική διδασκαλία, καταργοῦμε τήν Ὀρθόδοξη πνευματική ζωή καί ἔχουμε τήν ἀπαίτηση νά μᾶς τιμᾷ ὁ κόσμος; Ἄς ἀκούσουμε τί ζητᾷ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὥστε νά γίνουμε πρότυπο στούς πιστούς καί ὁδηγοί στή σωτηρία. Ἄς μάθουμε πώς νά γεμίζουμε ἀπό Χριστό τήν ψυχή μας…Τό κήρυγμα αὐτό τό ἐξεφώνησα κατά τήν Κυριακή 21 Ἰανουαρίου 2018 καί ἀφορᾷ τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15.


π.Νικόλαος Μανώλης, Πιστός ο Λόγος και πάσης αποδοχής άξιος (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15) [mp3 2018]