Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Μεγαλειώδες και ανεπανάληπτο συλλαλητήριο για το Σκοπιανό

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΠΗΓΕ
ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΔΡΑ
ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΕ.
ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠ΄ ΤΟ ΛΑΟ
(VIDEO, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)     7.2.18
Αἰσθανόμαστε πολὺ μεγάλη χαρὰ, διότι μὲ τὶς μικρές μας δυνάμεις συμβάλαμε καὶ μεῖς κατὰ ἐλάχιστο στὴν μεγάλη αὐτὴ ἐπιτυχία τοῦ μεγαλειώδους αὐτοῦ συλλαλητηρίου.
Ὁ εὐγενέστατος κ. Μιλτιάδης Κοτζαγκερίδης, καπετάνιος ἀεροσκαφῶν, Προεδρεύων τοῦ  Συντονιστικοῦ τοῦ Συλλαλητηρίου ὁ στὰ γραφεῖα μας καὶ τὸ μέλος μας κ. Κων/νο Λεϊλεκτσόγλου ποὺ ἦρθε εἰδικὰ γιὰ τὸ συλλαλητήριο ἀπὸ τὴν Γερμανία, ὅπου διαμένει μόνιμα.
1. Ἡ κοσμοσυρροὴ ἦταν καὶ θὰ παραμείνῃ ἀνεπανάληπτη. Τοῦτο ἐπιβεβαιοῦν καὶ ξένα ἔγκυρα καὶ σοβαρὰ εἰδησιογραφικὰ πρακτορεῖα. Πολλοὶ ἂνεβάζουν τὸν κόσμο  στὰ 3.000.000.  Ἀντικειμενικῶς ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἑλληνόψυχοι πατριῶτες εἶχαν καλύψει τὴν Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι τὸ Χίλτον, τὴν Πανεπιστημίου καὶ Σταδίου μέχρι τὰ Προπύλαια, Κλαυθμῶνος καὶ Ὁμόνοια, τὴν Βασ. Ἀμαλίας μέχρι τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως - Συγγρού μέχρι Φίξ, τὴν Ἑρμοῦ μέχρι τὸ  Θησεῖο, Καραγεώργη Σερβίας καὶ Μητροπόλεως μέχρι τὸ Μοναστηράκι, παρ᾽ὅλον ποὺ τὰ περισσότερα μεγάφωνα στὴν Ἑρμοῦ καὶ ἄλλα μέρη δὲν εἶχαν καλὸ ἦχο, ἤ δὲν εἶχαν καθόλου ἦχο, διότι δυστυχώς δὲν εἶχε δώσει τὴν ἄδεια ὁ Δήμαρχος, ὁ κ. Καμίνης!!!... Τόσον ἀσφυκτικῶς, ποὺ δὲν ἔπεφτε οὔτε καρφίτσα κάτω, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ λιποθυμήσουν δεκάδες ἄνθρωποι.
Ἐπίσης ἡ μεγαλύτερη ἑταιρεία τηλεθεάσεως στὴν Ἑλλάδα ἡ AGB ἀνέφερε ὅτι : « ἕνα ἑκατομμύριο περισσότεροι πολίτες σὲ σχέση μὲ τὴν προηγούμενη Κυριακή εἶδαν τηλεόραση ! Συγκεκριμένα, ἐνῷ τὸ ἀντίστοιχο τρίωρο τὴν Κυριακὴ 28.1.2018 «πέρασαν» ἀπὸ τὴν τηλεόραση 4.173.097 τηλεθεατές, τὴν 4.2.2018 ὁ ἀριθμὸς ἦταν 5.213.822! !
Βέβαια τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο, ἀφοῦ δὲν πέτυχε πλήρως νὰ κατατρομοκρατήσῃ τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους πατριῶτες μὲ τὰ ἐξαγορασμένα τηλεοπτικὰ δίκτυα, τὰ «χαζοκούτια» νὰ διαδίδουν ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυλλαλητήρια καὶ κίνδυνος συρράξεων καὶ γιὰ νὰ μὴ  καταξεφτιλησθοῦν πλήρως, ἀναγκάσθηκε ἡ Ἀστυνομία νὰ «παραδεχθῇ» ὅτι ἦσαν  140.000 διαδηλωταὶ.
Ὁ κύριος Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν προφανῶς ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά του, νὰ διορθώση καὶ τὴν μετριοπαθέστατη  ἐκτίμηση τῆς Ἀστυνομίας ἀκόμη, ποὺ ἔλαβε ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ὑπουργόν τῶν Ἐξωτερικῶν νὰ περιωρίση τὸν ἀριθμὸν σὲ 140.000 καὶ ἐνεφανίσθη ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν γενναιόδωρος καὶ ἀφαίρεσε μὲ ταχυδακτυλουργίες 20.000 ἑλληνόψυχους… Μάλιστα δὲ γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὶς ἀλχημεῖες του ἔβαλε τὸ ἑλικόπτερον τῆς Ἀστυνομίας νὰ καταναλώνῃ καύσιμα καὶ νὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν νὰ βγάζῃ φωτογραφίες πολὺ ἐνωρὶς ἢ  μετὰ τοῦ συλλαλητηρίου καὶ να προβάλῃ λίγα ἄτομα, ὁπότε λογικότατον εἶναι οἱ ἑλληνόψυχοι νὰ μὴ εἶχαν διανυκτερεύση στὴν Πλατεία Συντάγματος καὶ λοιπὲς πλατεῖες, καθ’ ὅτι εἶχε φροντίσει ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργὸς τῆς Ἀστυνομίας νὰ δημιουργήση πανικό, ὅτι θὰ ὑπάρχουν ἀντισυγκεντρώσεις τῶν γνωστῶν - ἀγνώστων, ὅτι θὰ ὑπάρχουν συμπλοκὲς καὶ ὅτι θὰ χυθῆ αἷμα. Αὐτὰ τὰ  λίαν ἀποτρεπτικὰ συνθήματα καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς ράδιο - ἀρβύλας, τὰ υἱοθέτησαν καὶ διπλοὶ πράκτορες τοῦ ἐχθροῦ τῶν ἁγνῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας καὶ τὰ διέδιδαν παντοῦ καὶ δημιούργησαν φοβία, γιὰ νὰ μὴ κατέβουν οἱ ἄνθρωποι στὴν Πλ. Συντάγματος. Ἀκόμη καὶ σὲ ἐμᾶς συνιστοῦσαν νὰ μὴ κατέλθωμε. Διὰ νὰ μὴ ἀνέλθωμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἐξέδρα καὶ εἴπωμε γιὰ ἕνα λεπτὸ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Καὶ τοῦτο διότι ὁ διπλὸς πράκτωρ δὲν ἔλαβε τὰ 70.000 εὐρὼ ποὺ ἀπαιτοῦσε ὡς συμμετοχή μας  στὸ συλλαλητήριο!!!...
Ὅμως ὁ Θεὸς ἀγαπάει τὸν κλέφτη, ἀγαπάει καὶ τὸν νοικοκύρη. Ὁ κύριος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ εἰς τὴν Ἀστυνομία του νὰ μὴ προδοθοῦν καὶ πρὸς τοῦτο προφανῶς ἡ ἐντολή του ἦταν αὐστηροτάτη, ἐὰν ξεχνοῦσαν νὰ ἀλλάξουν τὴν ὥρα, καὶ ἀλλάχθηκε καὶ αὐτὴ διὰ νὰ μὴ φαίνεται ὅτι τὸ ἑλικόπτερον ἐλάμβανε φωτογραφίες τὸ πρωὶ καὶ τὸ βράδυ, ὅταν ὁ κύριος ὄγκος τοῦ συλλαλητηρίου εἶχε ἀποχωρήσει.
Ὁ ἄλλος Ὑπουργὸς ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς χαραμοφάηδες τῆς ΕΡΤ (συρφετὸς ὁλόκληρος ἀπὸ ἀφισσοκολλητὲς καὶ τεμπέληδες τῶν συνδικάτων καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας) νὰ διαδώσουν ὅτι ἡ κοσμοσυρροὴ αὐτὴ ἦταν κάτω ἀπὸ 100.000.
Μὲ αὐτὲς τὶς ἀνέντιμες ψευδολογίες τῶν διαστροφέων τῆς ἀληθείας, παρεσύρθη δυστυχῶς καὶ ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ συλλαλητηρίου νὰ κατεβάσῃ πολὺ τὸν πῆχυ. Ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν, ἀσφαλῶς δὲν θὰ εἶχαν ὑπ’ ὄψιν των τὶς τεράστιες ἐκτάσεις ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Ἀκροπόλεως καὶ τοῦ Φὶξ μέχρι καὶ τὰ Προπύλαια – Κοραὴ, Πλατεῖα Κλαυθμῶνος, Πατήσια, Ὁμόνοια, Ἁγίου Κωνσταντίνου, Πειραιῶς μέχρι Πλατεῖα Κουμουνδούρου, Θησεῖον καὶ πολλοὺς ἄλλους δρόμους ἐνδιαμέσως τῶν μεγάλων λεωφόρων καὶ ὁδῶν.
Ἄν δὲν εἶχαν δράσει ἀμέσως ἤ ἐμμέσως οἱ ἀργυρώνυμοι διπλοὶ πράκτορες, θὰ εἴχαμε ὁπωσδήποτε περάσει τὰ 3.000.000.
Τὸ «ράδιο ἀρβύλα» ἔδρασε δυστυχῶς λίαν ἐπιτυχῶς καὶ ἀρνητικότατα ἐναντίον τοῦ συλλλαλητηρίου μας. Κρῖμα ποὺ δὲν εἴχαμε εἰδικὰ μαγνητόφωνα, γιὰ νὰ καταγράφουμε τὶς ἰδιοτελέστατες ἐκφράσεις των πρὸς δημιουργία πανικοῦ. Τότε θὰ ἐξεσκεπάζοντο αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες καὶ θὰ γλυτώναμε ἀπὸ τὶς λασπολογίες τους καὶ τὶς ψευδολογίες τους.
www.cnn.gr/news/ellada/story
2. Σὲ ὅλα τὰ πολιτισμένα μέρη καὶ στὰ χρηστὰ κράτη δικαίου ἀπογορεύονται αὐστηρότατα οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, διὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ συρράξεις. Ὅμως στὴν Ἑλλάδα μας, ὄχι μόνον ἐγκρίνονται καὶ συνδράμονται οἱ ἀντισυγκεντρώσεις, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐπιβαρύνεται καὶ ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ τὴν μισθοδοσία τῶν ντόπιων καὶ ξένων μισθοφόρων ποὺ τοὺς ἀνατίθεται ἡ ἐντολὴ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά».
Σὲ καμία εὐημεροῦσα χώρα καὶ στὶς χρηστὲς κοινωνίες δὲν ὑπάρχουν τέτοιες αἰσχρότατες ἀθλιότητες. Μόνον εἰς τὴν «Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικότατα διαμαρτυρομένων», ὅπου «δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρῶνε τὰ ξεσαμάρωτα γαϊδούρια , τὰ ὁποῖα εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν», βασιλεύουν ὅλες οἱ ἀπίθανες πιθανότητες καὶ οἱ πιθανὲς ἀδιανόητες καὶ αἰσχρότατες συμπεριφορές ! ! ! ...
Διὰ τοῦτο δὲν προλαμβάνομε νὰ λέγωμε μιὰ φορά: «Δόξα τῷ Θεῷ» πρέπει νὰ σκούζωμε δισεκατομμύρια φορές: «Παναγιά μου, βόηθα». Καὶ βέβαια σὲ τέτοιες αὐθόρμητες καὶ βραχυπρόθεσμες διοργανώσεις καὶ δράσεις δὲν ἀποφεύγονται νὰ ἀλωνίζουν καὶ διπλοὶ πράκτορες καὶ νὰ λαμβάνουν τεράστια ποσὰ  ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς των, καθὼς καὶ νὰ ἐκβιάζουν καὶ ἀπαιτοῦν καὶ ποσὰ καὶ ἀπὸ τοὺς ἰδεολόγους, ἔχοντας λάβει τὴν ρητὴ ἐντολὴ ἀπὸ τοὺς καθοδηγητές των νὰ κάνουν δολιοφθορά. Αὐτοὶ οἱ διπλοὶ πράκτορες ὑπῆρξαν καὶ εἶναι οἱ πλέον ἐπικίνδυνοι κατάσκοποι καὶ δολιοφθορεῖς. Ἀν δὲν τοὺς διαγνώσῃ κανένας ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ δὲν τοὺς ἀπομονώσει, τότε μετατρέπονται οἱ λασπολογίες καὶ συκοφαντεῖες των σὲ νίλες καὶ συμφορές. Ζήτω ποὺ καήκαμε! ! ! Μόνον τὸ προλαμβάνειν εἶναι ἡ καλυτέρα θεραπεία.
3. Ἀπὸ τὸ συλλαλητήριο ἔλαμψαν διὰ τῆς ἀπουσίας των, ὄχι μόνον οἱ περισσότεροι  πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι τέως  Πρωθυπουργοὶ καὶ οἱ κλίκες τους, ἀλλὰ προπαντὸς ὁ Μακαριώτατος, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τὸν λόγον του ὅτι θὰ προσήρχετο, ἀλλὰ ἔστειλε τὰ ἑξαπτέρυγά του καὶ τὰ « δεκανίκια » του, διὰ νὰ κάνουν παντοιοτρόπως σαμποτάζ, ἀμειβόμενα ἁδρότατα. Ἀν ἦταν καμιὰ συγκέντρωσις Μουσουλμάνων, τότε θὰ ἔκρυβε τὸν Σταυρό του καὶ θὰ προσήρχετο μὲ στρατιὰ ὁλόκληρη καὶ θὰ τοὺς εὐλογοῦσε, ἐκπληρώνοντας  τὶς ὑποχρεώσεις του διὰ τὰ πολύτιμα δῶρα τῶν Ρότσιλντ, Γκέοργκ Σόρος ποὺ δωρίζουν φανερὰ καὶ κρυφὰ  δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ ριζώνουν οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων καὶ οἱ ἔποικοι ἀκωλύτως.  
4. Ἀντὶ ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία καὶ ἰδίως ἡ Θρησκευτικὴ νὰ ἀφυπνήσουν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα, κρούοντάς του τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ νὰ προτρέπουν τὸν λαὸν νὰ παύσῃ νὰ ἀφιονίζεται, νὰ ἀδιαφορῇ – νὰ μὴ σπέρνη ζιζάνια, ἀλλὰ καλὴ σπορά, διότι, ἐὰν σπέρνωμε ἀδιαφορία, θὰ θερίζωμε ἀνεμοθύελλες καὶ « περίδρομους ». Ἐὰν στρώνουμε στραβά, στραβὰ καὶ ἀνάποδα θὰ κοιμηθοῦμε. Ἐνῷ τὸ πλοῖον « ἡ Ἑλλάς » πλέει ὁρμητικὰ στοὺς βράχους, αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες – καπετάνιοι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας, εἶναι μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ φιλιὰ τοῦ Ἰούδα ποὺ ἀνταλλάσσουν μὲ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα καὶ ὄχι μόνον οἱ ἴδιοι δὲν κηρύττουν συναγερμὸ διὰ κρούση πρύμνης, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἐμποδίζουν καὶ τοὺς ἄλλους, μὲ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες των, νὰ μὴ πηγαίνουν στὰ συλλαλητήρια:
«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. »  (Ματθ. κγ,14)      
5. Παρ᾽ὅλες τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι μετὰ  τοὺς κυρίους ὁμιλητὲς καὶ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, θὰ ἀκολουθοῦσαν χαιρετισμοὶ διαφόρων φορέων μόνον γιὰ λίγα λεπτά, δυστυχῶς δὲν ἐτηρήθη αὐτὸ καὶ διαρκοῦσαν οἱ χαιρετισμοί τους μέχρι καὶ 25 λεπτὰ τῆς ὥρας..
Ἐν τούτοις ἐμεῖς ἐτηρήσαμε τὸν λόγο μας καὶ διεκόπημεν στὸ 1,5 λεπτό!
6.Ἐὰν μᾶς ἄφηναν νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ μεῖς σὲ σπουδαιότατα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν, θὰ ἀφυπνίζοντο τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων .  
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἐφηρμόσθη «λίγα ἄκουσα, πολλὰ κατάλαβα».
Μετὰ τὴν ὁμιλία, πάρα πολλοὶ ἑλληνόψυχοι, ποὺ συναντούσαμε γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ τὰ Χανιά, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Δράμα, τὶς Σέρρες, τὴν Ἀθήνα, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, διετράνωναν τὴν πίστη τους στὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους.
Ὅσοι  δὲν πρόλαβαν ἤ δὲν μπόρεσαν νὰ ἀκούσουν αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους στὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τοῦ Συντάγματος, μποροῦν νὰ δοῦν τὸ κατωτέρω συντομώτατο video  τῶν 2 λεπτῶν καὶ νὰ τὸ ἀναμεταδώσουν σὲ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες.
Εὐχαριστοῦμε ἐκ μέσης καρδίας τὴν ἀφυπνιστικὴ καὶ ψυχαγωγικὴ τηλεόραση TV 4E , τὸ live media καὶ πολλὲς ἄλλες τηλεοράσεις, ἱστοσελίδες, face book, twitter καὶ web tv, ὡς παραδείγματος χάριν Ἀχελῶος TV καὶ λοιπὰ σοβαρὰ μέσα ἐνημερώσεως, ποὺ ἀναμετέδωσαν καὶ ἀναμεταδίδουν εἰκόνες τοῦ συλλαλητηρίου καὶ  τὴν ὁμιλίαν μας καὶ θὰ τοὺς εἴμεθα λίαν εὐγνώμονες ἐὰν βάσει τῆς συντομωτάτης  ὁμιλίας μας ἔκαναν  μερικὰ ἄρθρα τους καὶ τὰ διέδιδον στὰ σοβαρὰ καὶ ἔγκυρα Μ.Μ.Ε.
(Ἀναλυτικότερα ἀπὸ τὸ 34 μέχρι τὸ 39 λεπτό)
Πολλοὶ ἄλλοι τὸ μετέδωσαν ζωντανὰ ὅπως τὸ
LIVE - Ελεύθερη ζωντανή ροή του Livemedia από το συλλαλητήριο στη Αθήνα για την Μακεδονία 04/02/2018
(Ἀναλυτικότερα στὸ λεπτὸ 3.08.00).
Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία ποὺ μᾶς μετέδωσε ζωντανά.
7. Ἐὰν δὲν περιεκόπτετο καὶ τὸ ἀρχικὸ  σχέδιο τοῦ ἐντύπου μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, ὅπου συμπεριελαμβάνετο στὸ πρωτότυπον  καὶ μισὴ σελίδα συμπυκνωμένα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, -  ἔντυπο ποὺ μοιράσθηκε σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους, « θὰ ἔσπαγε ὁ διάβολος τὸ πόδι του » καὶ θὰ ἐσταματοῦσαν οἱ λασπολογίες καὶ οἱ φρικτότατες συκοφαντίες κατὰ τοῦ Τάματος.
7.Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἄν μᾶς ἐπιτρέψουν γιὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μία δημοσκόπηση ἐπὶ ἴσοις ὅροις, δηλαδὴ νὰ ἔχουμε καὶ μεῖς πρόσβαση εἰς τὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ΜΜΕ, τότε ἄνω τοῦ 80 % τῶν Ἑλληνοψύχων καὶ πατριωτῶν θὰ ὑπερψήφιζε ὑπὲρ τοῦ ἀπὸ παντοῦ κατατρεγμένου Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
(Ἀναλυτικότερα γιὰ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1)  
8. Εὐκαιρία συναντήσεως μὲ τὰ στελέχη τοῦ μακεδονικοῦ ἀγῶνα κατὰ τοῦ Σκοπιανοῦ.
Μὲ τὸν Ὕπατο Πρόεδρο τῶν Παπαμμακεδονικῶν Ἑνώσεων  Ἀμερικῆς, κον Στυλιανὸ Κυριμλή.
καὶ τήν κα Νίνα ΓκατζούληΚαθηγήτρια Πανεπιστημίου, Συντονίστρια τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων Ὑφηλίου
9. Συγχαρητήρια, λοιπόν, στοὺς διοργανωτές.
Μέσα σὲ αὐτοὺς καὶ τὰ «παιδιά» τῆς «Σπίθας» τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.
Ὅμως παραγκωνίζονται καὶ δὲν ὑποστηρίζονται τὰ παιδιὰ τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας» τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ καὶ ἀνεπανάληπτου ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος δὲν ὑπῆρξε ποτὲ Ο.Φ.Α.Ε.(ὅπου φυσάει ἄνεμος εὐνοϊκός) καὶ δὲν ἀκολουθοῦσε τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ εἶχε πάντοτε σταθερὲς καὶ ἐμάχετο ἀνιδιοτελῶς καὶ ἰδεολογικῶς ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν τῆς φυλῆς μας.
(Ἀναλυτικότερα γιὰ ΤΗΝ ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ  στὸ συνημμένο ΥΠΟΜΝΗΜΑ 2)  
10. Τὸ συλλαλητήριο διαμαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ἐπέτυχε.
Οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀντίχριστοι προσπάθησαν νὰ ἐφαρμόσουν κάθε μέσο γιὰ τὴν ἀποτυχία του.
11. Τελευταῖο «χαρτί» τὸ σκάνδαλο τῆς NOVARTIS. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες δικαστικὲς ἔρευνες, τὴν ἑπομένη τοῦ συλλαλητηρίου ἀνεκίνησε τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸ θέμα.
(Λεπτομερέστερα στὸ συνημμένο ὑπόμνημα 3)
12. Σήμερα εἶναι τὸ Μακεδονικό.
Τὸν προηγούμενο καιρὸ ἧτο τὸ Θρακικό, ὅπου κυβερνάει ὄχι τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο στὴν Κομοτηνή μας, μὲ πρόξενο τὸν πρώην ἀρχηγὸ τοῦ Οὐτσεκά.
Πρὸ ἐτῶν τὸ Κυπριακό μας, τὸ ὁποῖο τὸ « τσιμέντωσαν », παρόλον ποὺ ἐμεῖς σὰν κορόιδα εἰσηγούμεθα τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη.
Δεκαετίες ὁλόκληρες τὸ Βορειοηπειρωτικό, ὅπου καταπατοῦνται ἀμέσως ἢ ἐμμέσως οὐσιαστικὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Ὁμογενῶν μας.
Καθὼς καὶ οἱ Ὁμογενεῖς μας εἰς Τουρκία καὶ ἀλλοῦ.
Καθημερινῶς ὑπερίπτανται τουρκινὰ ἀεροσκάφη ὑπεράνω τοῦ Αἰγαίου μας καὶ τοῦ FIR Ἀθηνῶν καὶ ἀπειλοῦν ὄχι μόνον ὄχι μόνον τοὺς ψαράδες μας, ὄχι μόνον τοὺς κατοίκους τῶν νησιῶν μας, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὰ ἀεροπλάνα μας καὶ τὰ πολεμικά μας πλοῖα, ἐπειδὴ τοὺς χαϊδεύουν οἱ φίλοι – φίδια μας, ΝΑΤΟ καί, δυστυχῶς, καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί.
13. Ἤδη μαγειρεύεται ἡ γεωπολιτικὴ στρατηγικὴ τῆς περιοχῆς μας. Γιὰ νὰ σχηματίσουν τὸ Κουρδιστάν, διαβουλεύονται νὰ ἐπιβάλλουν τὴν παραχώρηση, ὄχι μόνον βραχονησίδων, ἀλλὰ καὶ κατοικημένων νησιῶν μας, καθὼς καὶ τῆς ὑπολοίπου Θράκης μας εἰς τὴν Τουρκία, διότι δυστυχῶς ἐμεῖς πιστεύουμε τὸ δόγμα « ἀνήκομε εἰς τὴν Δύση » καὶ   ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε « καλὰ παιδιά », γιὰ νὰ γλιτώσουμε τὸν πόλεμον ἀπὸ τοὺς ἀνατολικοὺς φίλους μας καὶ λοιποὺς καὶ λοιποὺς φίλους μας ποὺ τοὺς χαϊδεύουν οἱ δοτοὶ ἰθύνοντες μας...
14. Πρέπει νὰ εἴμαστε αὐστηρότατοι στὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὰ Σκόπια καὶ εἰς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς νὰ τονίσουμε ὅτι ἀν τὰ Σκόπια παίζουν μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν διεθνῆ κοινότητα καὶ ἄλλοτε μὲν νὰ διαβεβαιοῦν ὅτι ἀλλάζουν τὸ Σύνταγμά τους ἀποκηρύττοντας τὶς ἀλυτρωτικές τους διακηρύξεις, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ εὐημέρια, πρόοδος καὶ εἰρήνη εἰς τοὺς Βαλκανικοὺς Λαούς καὶ ἄλλοτε νὰ τὶς ἐπαναφέρουν, τότε ἡ Ἑλλάδα νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα στὴν Νατοϊκὴ χώρα Σκόπια (γιατὶ ὄχι Ἀλβανία καὶ Τουρκία) νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ casus belli.
Διότι καὶ οἱ Σκοπιανοὶ καὶ οἱ ἄλλοι τὸ «παίζουν» πιστότατοι πατριῶτες καὶ ἐπ΄ούδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀφήνουμε τοὺς Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ ἐξωμοτοῦν.
ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ,
Μὴ παρασυρόμεθα ἀπὸ τίποτε.
Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς 21.1.2018 καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς 4.2.2018 εἴθε νὰ γίνουν ὁδηγοί μας.
Πρὸ παντὸς ΟΜΟΝΟΙΑ.
Ἀμὴν γένοιτο.
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (4.2.2018) 
«Καλοί μου Έλληνες... αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκοι, θα μάθατε ασφαλώς ότι οι πατριώτες που μας κυβερνούν και τα βαποράκια τους οι αριστεριστές, μάζευαν υπογραφές και χθες έριξαν μπογιές στο σπίτι μου για να με εμποδίσουν να μιλήσω μπροστά σε σένα κυρίαρχε λαέ. Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ.
Σήμερα το πρωί έλαβα μια ποιητική συλλογή του Σταυριανού Αγοραστού από την Θεσσαλονίκη και σας διαβάζω ένα απόσπασμα σημαδιακό!
Το πνεύμα Ο νους
Ανθίζουνε μετά :
Με τον Θαλή, τον Θουκυδίδη
τον Πρωταγόρα, τους τραγικούς
τον Μπέρτολτ Μπρεχτ
τον Τσε την επανάσταση
Την τόλμη του Θεμιστοκλή και του Κολοκοτρώνη,
Φίλοι και Φίλες,
Αφιερώνω την ομιλία μου στον Έλληνα που μας έβγαλε από τον Οθωμανικό ζυγό και που πέθανε σαν σήμερα, στις 4 του Φλεβάρη του 1843, πριν από 175 χρόνια, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμείνω πιστός στις ιερές σκιές των προγόνων μας που μας δίδαξαν την αγάπη και τη θυσία για το Έθνος και την Πατρίδα -μια πατρίδα που σέβεται και αγαπά όλες τις πατρίδες του κόσμου- να είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα να περιφρονώ και να μάχομαι τον φασισμό σε όλες του τις μορφές και προ παντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την «αριστερόστροφη».
Σαν αυτή με τις ομαδούλες των εξτρεμιστών που είναι σκέτοι και δειλοί τρομοκράτες. Σαν αυτή των μειοψηφιών που κυβερνούν οχυρωμένοι πίσω από τις εκλογικές αλχημείες των αστών πολιτικών και που είναι πονηροί, θλιβερές αποφύσεις ενός συστήματος που μας δαγκώνει και μας πονά γιατί πεθαίνει και το ξέρει και γι' αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο!
Και τώρα που ξεδίπλωσα την ταυτότητά μου προς όλες τις κατευθύνσεις, μπορώ να αρχίσω την ομιλία μου: 
Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισσες,
Σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά και απροσδόκητα για μας προβλήματα.
Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου».
Ο στόχος αυτός λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ως βασικός εθνικός στόχος της γειτονικής χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν γαλουχηθεί γενιές Σκοπιανών με την ιδέα αυτή και να έχουν σήμερα την πεποίθηση ότι είναι κατ' ευθείαν απόγονοι των Βασιλέων της Μακεδονίας Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με μια κολοσσιαία πραγματικά προπαγάνδα, κατόρθωσαν να παρασύρουν σ' αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο αριθμό κρατών επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων -κατά καιρούς υπευθύνων, που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή την χονδροειδή παραποίηση της Ιστορίας. Πρέπει επομένως κι εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και ... άδικο να ζητάμε απ' αυτούς να αλλάξουν το όνομά «τους» που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας θίγει ως Λαό, να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας!
Από την άλλη πλευρά δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη της ιστορίας, γιατί τότε γινόμαστε συνένοχοιμε τις δυνάμεις που στοχεύουν ανοιχτά κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας!
Τότε τι μπορεί να γίνει; Νομίζω ότι θα πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη και τις ευθύνες μας απέναντι στον γειτονικό μας λαό. Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη νόθα Μακεδονία, γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
Το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών στα 1992 αποφάσισε για μια εθνική κοινή γραμμή πλεύσης σε μια ονομασία στην οποία δεν θα περιέχεται καθόλου και με κανένα τρόπο η λέξη «Μακεδονία» με γεωγραφικούς ή άλλους προσδιορισμούς. Π.χ. «Άνω» ή «Βόρεια» ή ακόμα χειρότερα «Νέα» Μακεδονία, που είναι ακόμα πιο προδοτικό γιατί διαγράφει την ιστορική Ελληνική Μακεδονία και ανακηρύσσει ως διάδοχό της μια περιοχή με άλλο λαό.
Τυχόν υποχώρηση από αυτή τη γραμμή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας μας. Εάν υποχωρήσουμε αυτή τη στιγμή από την θέση μας για το όνομα, είναι σαν να ανοίγουμε τους ασκούς του Αιόλου. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε για την διαφύλαξη της εθνικής μας ακεραιότητας, δεδομένου ότι υπάρχουν ισχυρές διεθνείς δυνάμεις που έχουν στόχο τους στην σαλαμοποίηση της περιοχής των Βαλκανίων. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας είναι νωπή. Το επόμενο θύμα θα είναι η χώρα μας. Τα μαύρα σύννεφα που μας απειλούν γίνονται κάθε μέρα και περισσότερο ορατά. Εάν υποχωρήσουμε τώρα στην ανοιχτή πρόκληση των Σκοπίων που χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τον κύριο στόχο της εθνικής τους πολιτικής επιδιώκουν σήμερα να γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης με την ψήφο τη δική μας για να μπορούν αύριο-μεθαύριο να μας απειλούν από ισχυρότερη θέση, τότε θα είμαστε άξιοι της Μοίρας μας.
Εάν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί δια παντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας.
Οι περίφημες «παραχωρήσεις» του κυρίου Ζάεφ όπως και τα σχετικά με τη σύνθετη ονομασία είναι σκέτο κουτόχορτο, κουτοπονηριές που θα μπορούσαν να απευθύνονται μόνο σε λαό ηλιθίων και γονατισμένων. Για μας είναι ντροπή ακόμα και να αναφερθούμε σ' αυτά αφού η ονομασία του όποιου αεροδρομίου και της όποιας λεωφόρου είναι στη δική τους αποκλειστική ευχέρεια να αλλάξει ξανά αμέσως μόλις επιτύχουν τους σκοπούς τους. Αλήθεια, τόσο βλάκες μας θεωρεί ο Σκοπιανός πρωθυπουργός ή τόσο έτοιμους να κατεβάσουμε τα παντελόνια μας... Και ζητώ συγγνώμη γι' αυτή την έκφραση. Όμως είναι η μοναδική κατανοητή από όλους αυτούς τους ξένους και τους δικούς μας, που πιστεύουν ότι επειδή μας έχουν οδηγήσει με τα Μνημόνια που μας επέβαλαν στο τελευταίο σκαλοπάτι του Κακού, ξεχάσαμε την ιστορία μας και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της αγωγής και του χαρακτήρα μας. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί όλοι γύρω να πιστεύουν ότι ο Έλληνας έχει μεταβληθεί σε Ραγιά αλλά εκείνος σηκώνεται όρθιος.
Βεβαίως είμαστε πάντα ένας φιλειρηνικός Λαός που επιθυμεί την ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμοτεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να μην έχουμε αυταπάτες και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που θα εξασφαλίσουν την άμυνα της χώρας μας.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσω ότι αυτή η κατάσταση της συνέχισης του status quo και της ειρηνικής συνύπαρξης πρέπει να θεωρηθεί ως η τελευταία υποχώρηση που κάνουμε μπροστά στην αδήριτη πραγματικότητα. Στην ουσία εμείς δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα «Μακεδονία» παραβλέποντας ότι έτσι γελοιοποιούνται μπροστά στην Ιστορία, δεν νομίζω ότι μας αφορά, αφού η δική μας απόφαση και μόνο είναι που θα νομιμοποιήσει ιστορικά και θα κρίνει τελεσίδικα το θέμα αυτό. Γιατί μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να δώσουμε ή να μη δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να οικειοποιούνται στο μέλλον μέσω του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ένα αναπόσπαστο από κάθε άποψη, ιστορική και πολιτισμική, τμήμα του Ελληνισμού. Για να το πω πιο απλά ώστε να γίνω κατανοητός, χρειάζεται η βούλα της Ελλάδας για να θεωρηθούν γνήσιοι Μακεδόνες και όχι χάρτινοι και νόθοι όπως είναι σήμερα.
Εφ' όσον εμείς αρνούμαστε όπως είπα να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας για να είμαστε αρεστοί στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, μπορούμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη ζωή μας όπως κάναμε τόσα χρόνια.
Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να αρνηθούμε κάθε άλλη παραχώρηση. Για όσον καιρό οι Σκοπιανοί θα μας απειλούν με την αλυτρωτική τους προπαγάνδα, το απαράδεκτο για μας Σύνταγμά τους, τα δήθεν Μακεδονικά σύμβολα και τις πλατείες με τους δήθεν Μεγαλέξανδρους, εμείς ως υπεύθυνος Λαός κληρονόμος μιας μεγάλης ιστορίας, θα εξακολουθήσουμε την πολιτική της ειρηνικής συνύπαρξης αλλά όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα δώσουμε σε καμιά περίπτωση την συγκατάθεσή μας για να γίνουν μέλος της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.
Σ' αυτή την κρίσιμη στιγμή και μπροστά στην πιθανότητα να οδηγηθούμε ακόμα και σε καταστάσεις εθνικής τραγωδίας, θεωρώ ότι την ευθύνη των αποφάσεων δεν είναι ορθό να την επωμισθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο μια κυβέρνηση μειοψηφίας όπως είναι η σημερινή αλλά ακόμα και μια κυβέρνηση λαϊκής πλειοψηφίας. Ούτε ακόμα και η ίδια η Βουλή!
Ποια είναι λοιπόν η λύση; Δημοψήφισμα;
Για μας η θέση του Ελληνικού Λαού στο συγκεκριμένο θέμα είναι τόσο σαφής, σταθερή και αυτονόητη, που δεν χρειάζεται Δημοψήφισμα.
Εάν όμως κάποια Κυβέρνηση διανοηθεί να βάλει την υπογραφή της χώρας μας σε οποιαδήποτε ονομασία, απλή ή σύνθετη, που θα περιέχει το όνομα «Μακεδονία», δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι υποχρεωμένη να ρωτήσει πρώτα τον Ελληνικό Λαό.
Στην περίπτωση αυτή το Δημοψήφισμα είναι απαραίτητο. Γιατί μόνο οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα για μια τέτοια απόφαση. Εμείς, οι Έλληνες πολίτες που δεν δεχόμαστε να είμαστε παθητικοί παρατηρητές, την ώρα που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε τόσα κρίσιμα προβλήματα, ικανά να μας επηρεάσουν για πολλές δεκαετίες στο μέλλον.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν που η Κυβέρνηση θα τολμήσει να βάλει μια τέτοια υπογραφή, απευθύνω έκκληση σε όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διενέργεια Δημοψηφίσματος γι' αυτό το εθνικής σημασίας θέμα, να προκαλέσουν την σχετική συζήτηση στη Βουλή και να υπερψηφίσουν το σχετικό αίτημα.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Πατριώτες και πατριώτισσες,
Σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα του ελληνικού Λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι. Γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες. Όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του Λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!
Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος: Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική.
Ζήτω ο Ελληνικό! Λαὀς.
                                        ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 2103254321