Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Ο Μέγας Φώτιος και η προσφορά του στην Ορθοδοξία

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Ο Μέγας Φώτιος και η προσφορά του στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία