Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

''Ορθοδοξόμετρο'', νέα πλάνη ή παλαιά τέχνη του αρχεκάκου όφεως;

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
 
Μία συνηθισμένη πλάνη στούς οἰκουμενιστικούς κύκλους ἐκφράζεται πολύ εὔστοχα ἀπό ἕναν σχολιαστή τῆς “κατήχησης” πού ἀντέδρασε σέ μία μου δημοσίευση μιάς πολύ ὡραίας ἐπιστολῆς τῆς κ. Ἀναστασίας Τσακιροπούλου-Summers ἀπό τίς ΗΠΑ πρός τόν ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἰερώνυμο. Πρόκειται γιά τόν σχολιαστή μέ τό usermane “Ἀγχίνοος Μήτις” τό σχόλιο τοῦ ὁποίου τό παραθέτω στή συνέχεια. Ταυτόχρονα δίνω καί τήν ὀφειλόμενη θεολογική ἀπάντηση ὥστε εἴτε ὁ ἴδιος νά βοηθηθεῖ στήν πλάνη του εἴτε οἱ συνιδεάτες του στό χῶρο τῆς παναίρεσης. Δέ στέκομαι στίς εἰρωνικές ἐκφράσεις του, ἀλλά ἐμβαθύνω στά θέματα τῆς Πίστεως γιά νά καταθέσω τήν Ὀρθόδοξη θέση πού πηγάζει ἀπό τήν πατερική διδασκαλία. Ἀφοῦ παραθέσω τό συγκεκριμένο σχόλιο μαζί μέ δύο νεώτερα ἀπαντητικά μηνύματά του, ἀκολούθως θά προβῶ στήν τεκμηρίωση τῆς ὀρθόδοξης ἄποψης.