Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ανοιχτή επιστ. στην Ιεραρχία, Απαλλάξτε μας από Οικουμενιστές-Τιμήστε τον π.Ν. Μανώλη

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης 
Νομίζω πώς μέ τό ἄρθρο πού ἀκολουθεῖ (πρέπει νά εὐχαριστήσω τήν ἀρθρογράφο γιά τήν ὑποστήριξή της στήν ταπεινότητά μου), εἶναι καλό νά δεῖτε καί αὐτό τό βίντεο πού μέ τρόπο ξεχωριστό παρουσιάζει τά γεγονότα ἀπό τή στιγμή πού ἀνακοίνωσα τή διακοπή τοῦ μνημοσύνου ἐκ μέρους μου στόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκη κ.Ἄνθιμο, γιά τήν παράδοση τῆς Θεσσαλονίκης στόν Οἰκουμενισμό μέσῳ κυρίως τῆς ἀποδοχῆς τῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἔως τοῦ ἐπισκοπικοῦ καταδικαστηρίου καί τῆς παραπομπῆς μου στό συνοδικό δικαστήριο.
Ἔχουμε ἀποκαλύψει μέ πολλές Ὁμιλίες καί ἄρθρα μας τό οἰκουμενιστικό περιβάλλον τῆς κατ’ ἐμέ μοχθηρᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Προσωπικά, τίς πιό φιλοαιρετικές καί οἰκουμενιστικές κουβέντες, τά πιό ὕπουλα οἰκουμενιστικά δρώμενα τά συνάντησα στήν μητρόπολη τήν τελευταία 15ετία. Θλίβομαι γιά τό κατάντημά της. Τό μητροπολιτικό μέγαρο τείνει νά γίνει ἄνδρο τῆς παναιρέσεως. Τά ἔχω καταγγείλει αὐτά γραπτῶς στόν μητροπολίτη, ἀλλά ὅπως διαπίστωσα καί τό άνέφερα δημοσίως, πίσω ἀπό τήν πολυθρόνα τοῦ γραφείου του, ὑπάρχει ὁ... Καιάδας, πού τίς καταγγελίες μου συνεχῶς τίς κατάπινε…

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Απαλλάξτε τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τους Οικουμενιστές - Τιμήστε τον π.Νικόλαο Μανώλη
Όπως έχουμε πληροφορηθεί από το διαδίκτυο, πρόκειται προσεχώς να ασχοληθεί το συνοδικό σας δικαστήριο, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την υπόθεση του π.Νικολάου Μανώλη. Θα σταθεί ενώπιόν σας με τις βαρύτατες κατηγορίες του σχίσματος, της απείθειας καὶ καταφρόνησης της προϊσταμένης του ἐκκλησιαστικής αρχής, του σκανδαλισμοῦ των πιστών, της εξύβρισης καὶ της συκοφαντίας, ποινές που επισύρουν την ανώτατη ποινή της καθαιρέσεως.
Ως πιστά και υπεύθυνα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού