Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Εκκλησιαστικές διαδικασίες εμπόδιο στον δρόμο προς τον Παράδεισο

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Πορεία πρός τόν Παράδεισο σημαίνει θυσιαστική μαρτυρική αὐταπάρνηση. Ἡ ἀνάληψη τῆς προσωπικῆς σταυρικῆς πορείας πρός τόν Γολγοθά ὁδηγεῖ στήν ἀπόλαυση τῆς δωρεᾶς τῆς Χάριτος, στή συγκατοίκηση μέ τούς ἁγίους στόν Παράδεισο. Αὐτήν τή πορεία νά τήν εὐλογεῖ ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καί νά μήν τήν ἐμποδίζει. Νά τή διαφημίζει στό ποίμνιο ὡς τήν μοναδική δυνατότητα Σωτηρίας, ὡς τήν ἀπόλυτη ταύτιση καί συμπόρευση μέ τήν ἀποστολική καί ἁγιοπατερική πρακτική μεθέξεως τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν. 
Γιά νά τό κάνει ὅμως αὐτό πρέπει νά τήν συνέχει καί νά τήν ἐμφορεῖ ἡ θεώρηση τῶν ἁγίων. Σέ πολλές περιπτώσεις στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία πού ἐπικρατοῦσε ἡ αἵρεση στούς ἐκκλησιαστικούς κύκλους, ἡ διοικοῦσα ἐκκλησία πολεμοῦσε τόν δρόμο τῆς Σωτηρίας καί ἐπέλεγε νά “διασφαλίσει” τό ποίμνιο σέ πορεία πτώσης, πλάνης καί ἀπώλειας μέ ἀγαπολογίες καί θεωρίες παραπλάνησης. Ἀλοίμονο! Σέ ἀνάλογη ἐποχή βρισκόμαστε! Ἡ ἀκόλουθη διαμαρτυρία αὐτόν τόν κίνδυνο φανερώνει.