Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

π.Θεόδωρος Ζήσης, Από τον δριμύ χειμώνα του Οικουμενισμού στο Έαρ της Ορθοδοξίας [mp3 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Θά γυρίσουμε πάλι στή σκλαβιά τῆς ἐρήμου σάν ἀνόητοι; Θά αφήσουμε τήν στενή ὀδό πού ὀδηγεῖ στό ἔαρ τῆς Ὀρθοδοξίας λόγω τών πρόσκαιρων δεινῶν, τῶν συκοφαντιῶν, τῶν διώξεων, τῶν ἀγώνων μας γιά νά ἐπιλέξουμε τίς ἐπίγειες καί δαιμονικές ἀνέσεις, τίς δόξες καί τίς ἀπολαύσεις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Θά ἀρνηθοῦμε τόν δρόμο τῆς ἁγιοπατερικῆς παραδόσεως για τούς νεωτερισμούς τῶν συγχρόνων εἰκονομάχων; Ἀπάντηση σέ ὅλα αὐτά τά διλήμματα καί σέ πολλά περισσότερα ἀκοῦστε στό κήρυγμα πού ἀκολουθεῖ τοῦ π. Θεοδώρου!
π.Θεόδωρος Ζήσης, Από τον δριμύ χειμώνα του Οικουμενισμού στο έαρ της Ορθοδοξίας [mp3 2018] 

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (Α΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν) 25-2-2018.