Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Συλλαλητήριο για το Σκοπιανό και σκάνδαλο Novartis

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18
KAI ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS
                                               
      12.2.2018
1. Τὸ συλλαλητήριο διαμαρτυρίας τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ἐπέτυχε.
Ὅμως οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ οἱ ἀντίχριστοι προσπάθησαν νὰ ἐφαρμόσουν κάθε ἀθέμιτο μέσο γιὰ τὴν ἀποτυχία του.
Τελευταῖο «χαρτί» τὸ σκάνδαλο τῆς NOVARTIS. Μετὰ ἀπὸ πολλοὺς μῆνες δικαστικὲς ἔρευνες, τὴν ἑπομένη τοῦ συλλαλητηρίου ἀνεκίνησε τὸ αἰσχρὸ κατεστημένο τὸ θέμα.
Ὁ κουκουλοφόρος μάρτυρας τὴν ὥρα τοῦ συλλαλητηρίου κατέθετε γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ πλήρης ἀποπροσανατολισμὸς τῆς ἀνεπανάληπτης λαοθάλασσας τοῦ συλλαλητηρίου μὲ τὴν βραδυφλεγῆ βόμβα τῶν φαρμάκων.
Βέβαια ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἐκεῖνοι ποὺ πᾶμε νὰ καλύψουμε τὰ σκάνδαλα.
Ἀπεναντίας φρονοῦμε ὅτι τὰ σκάνδαλα πρέπει νὰ ἀποκαλύπτωνται – νὰ ξεγυμνώνωνται πλήρως χωρὶς κουκουλώματα ποὺ γίνωνται πάντοτε, ἰδιαιτέρως δὲ μετὰ τὴν  μεταπολίτευση ποὺ γίνονται ὄργια τῶν ὀργίων ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.
Αὐτοὶ οἱ ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς εἶναι πανεπιστήμονες. Μὲ τρισάθλιους νόμους ποὺ υἱοθετεῖ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν «βολευτῶν», κατορθώνουν νὰ ἐξασφαλίζουν a priori ( ἐκ τῶν προτέρων ) τὴν αἰσχροτάτη ἀπαλλαγὴ εὐθύνης Ὑπουργῶν. Τοιουτοτρόπως εἶναι μὲν ἔξω, ὄχι λόγῳ ἀθωότητος ἀλλὰ λόγῳ παραγραφῆς καὶ δὲν εἶναι ἐντὸς φυλακῆς λόγῳ τῆς ἰσχυούσης Νομοθεσίας, τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ὑπερψήφισαν.
Δηλαδὴ ἐφαρμόζουν τὴν παροιμίαν τοῦ θυμόσοφου Ἑλληνικοῦ λαοῦ:
« - Μπορεῖς νὰ κλέψῃς ;
- Μπορῶ.
-Μπορεῖς νά κρυφθῇς;
-Ὄχι .
-Τότε δὲν ἀξίζεις τίποτα. Ἱκανὸς εἶσαι μόνον, ὅταν  ἀπό « τὸ παγόβουνο » τῶν τρισαθλίων πράξεων, δὲν βγαίνει οὔτε μιὰ μύτη στὴν ἐπιφάνεια καὶ ὁ «μουζίκος» Ἑλληνικὸς λαὸς ἀτιμάζει τὸν Τίμιο Σταυρό, θέτοντάς τον σὲ εἰδεχθέστατα καθάρματα».
Λεπτομερέστερα στὸ συνημμένο ὑπόμνημα.
2. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἦταν ἐκεῖ. Ὄχι μόνον ἐπῆγε, ἀλλὰ καὶ μίλησε, τηρὸν τὴν συμφωνίαν: «ὅσοι ἀπευθύνουν χαιρετισμὸ δὲν θὰ ὑπερβοῦν τὰ 2 λεπτά».
Ἄλλοι, ὅμως ἐκμεταλλεύθηκαν τὴν κατάσταση καὶ μιλοῦσαν ἄνω τῆς μισῆς ὥρας, διότι ποῦ καὶ πότε θὰ εὕρισκαν τὴν εὐκαιρία νὰ μιλήσουν σὲ μιὰ κοσμοπλημμύρα σχεδὸν 4.000.000 καταγανακτησμένων πολιτῶν !
Ἔσπερναν, γιὰ νὰ θερίσουν στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς  καὶ νὰ βολευθοῦν, θερίζοντας ἐκεῖ ποὺ εἶχαν κοπιάσει ἄλλοι γιὰ τὴν σπορά.
Τὰ 2 λεπτὰ ὁμιλίας προκάλεσαν μεγάλη αἴσθηση :
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :
4. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἄν μᾶς ἄφηναν νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ μεῖς σὲ σπουδαιότατα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα ὑπὲρ τῶν βωμῶν καὶ τῶν ἑστιῶν, θὰ ἀφυπνίζοντο τὰ ἑκατομμύρια ἑλληνόψυχων .  
Παρ΄ ὅλα αὐτὰ ἐφηρμόσθη «λίγα ἄκουσα, πολλὰ κατάλαβα».
Μετὰ τὴν ὁμιλία, πάρα πολλοὶ ἑλληνόψυχοι, ποὺ συναντούσαμε γιὰ πρώτη φορά, ἀπὸ τὰ Χανιά, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Δράμα, τὶς Σέρρες, τὴν Ἀθήνα, ἐπιστήμονες καὶ ἁπλοὶ ἄνθρωποι, κάθε ἡλικίας, διετράνωναν τὴν πίστη τους στὴν ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος καὶ τὴν ἀμέριστη συμπαράστασή τους.
Τὴν ὅλη ἐκδήλωση καὶ τὴν ὁμιλία μετέδωσαν ζωντανὰ πολλὰ σοβαρὰ καὶ ἔγκυρα ΜΜΕ, ὡς παραδείγματος χάριν, Ἀχελῶος TV, Περαϊκὴ Ἐκκλησία,
ΤV 4 Ε:
(Ἀναλυτικότερα ἀπὸ τὸ 34 μέχρι τὸ 39 λεπτό)
LIVE - Ελεύθερη ζωντανή ροή του Livemedia από το συλλαλητήριο στη Αθήνα για την Μακεδονία 04/02/2018
(περίπου μετὰ τὸ λεπτὸ 6:00:00)
                                       ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  ΤΗΛ. 2103254321