Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Το θέμα της Κυριακάτικης Ομιλίας (18 Μαρτίου 2018) του π.Θεοδώρου Ζήση

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε την Ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση πάνω στο θέμα της Κλίμακος τήν προσεχή Κυριακή. Ολόκληρη η Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση επηρεάστηκε καταλυτικά από το ιερό κείμενο της Κλίμακος που συνέγραψε ο όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ο Σιναΐτης. Περίπου 8 έτη ασχολήθηκα προσωπικά με εβδομαδιαίες Ομιλίες μου για την μελέτη του ιερού αυτού κειμένου. Αποτελεί την κορωνίδα των νηπτικών κειμένων ἀναφερόμενο στά ἐξῆς κεφάλαια:
1.     Περί ἀποταγῆς
2.     Περί ἀπροσπαθείας
3.     Περί ξενιτείας
4.     Περί ὑπακοῆς
5.     Περί μετανοίας
6.     Περί μνήμης θανάτου
7.     Περί τοῦ χαροποιοῦ πένθους
8.     Περί ἀοργησίας
9.     Περί μνησικακίας
10. Περί καταλαλιᾶς
11. Περί πολυλογίας καί σιωπῆς
12. Περί ψεύδους
13. Περί ἀκηδίας
14. Περί γαστριμαργίας
15. Περί ἁγνείας
16. Περί φιλαργυρίας
17. Περί ἀναισθησίας
18. Περί ὕπνου και προσευχῆς
19. Περί ἀγρυπνίας
20. Περί δειλίας
21. Περί κενοδοξίας
22. Περί ὑπερηφανείας
23. Περί λογισμῶν βλασφημίας
24. Περί πραότητος καί ἁπλότητος
25. Περί ταπεινοφροσύνης
26. Περί διακρίσεως
·        Περί διακρίσεως λογισμῶν καί παθῶν καί ἀρετῶν
·        Περί διακρίσεως εὐδιακρίτου
·        Περί διακρίσεως - Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις τῶν προηγουμένων
27. Περί ἡσυχίας
·        Περί ἡσυχίας - Διά τήν ἱεράν «ἡσυχίαν», τήν σωματικήν καί τήν ψυχικήν
·        Περί ἡσυχίας - Περί διαφορᾶς καί διακρίσεως ἠσυχιῶν
28. Περί προσευχῆς
29. Περί ἀπαθείας
30. Περί ἀγάπης, ἐλπίδος καί πίστεως
Λόγος ἕτερος – Εἰς τόν Ποιμένα

Τήν προσεχή Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἑορτή τοῦ ὁσίου Ἰωάννου συγγραφέως τῆς Κλίμακος, 18 Μαρτίου 2018, στίς 11:00 π.μ., στήν Αἴθουσα τῆς Ἐταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), ὁ Καθηγητής Πρωτοπρ. π. Θεόδωρος Ζήσης θά ὁμιλήσει ἐπί δίωρο μέ θέμα: 
"Παρουσίαση τοῦ ἔργου "Κλῖμαξ" τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου"
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.