Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

π.Νικόλαος Μανώλης, Η αγία παραλυσία κατά τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Στίς ἡμέρες μας βραβεύεται ἡ βλασφημία. Στίς περισσότερες τῶν περιπτώσεων αὐτήν προκύπτει ἀπό τήν ἄγνοια τῆς ἀγαθότητας τοῦ Κυρίου. Ἡ ἔλλειψη θεογνωσίας δεσμεύει τόν ἄνθρωπο σέ παραλυτικές καταστάσεις. Ἀντί τῆς φυσιολογικῆς διαδικασίας ἐπίκλησης θείας βοήθειας, ὁ σύγχρονος «παράλυτος», πειθόμενος ἀπό τόν ἑωσφόρο, ἐπιτίθεται στόν Δημιουργό μέ μίσος καί ἀπαξίωση. Ὁ παράλυτος ὅμως πού κατορθώνει νά ἀντισταθεῖ στόν ἐγωισμό του καί μέ ταπείνωση νά στραφεῖ στό Θεό, ἁγιάζεται καί ἡ παραλυσία του μεταμορφώνεται σέ ἁγία ὁδό πού τόν ἐνώνει μέ τόν οὐρανό… 
Ἡ Ὁμιλία μου αὐτήν πραγματοποιήθηκε στήν Θεσσαλονίκη, τήν Β΄  Κυριακή τῶν νηστειῶν, ἑορτή τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, στίς 4-3-2018, στήν αἴθουσα «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ», τοῦ ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ συλλόγου «ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής», Μοναστηριοῦ 183, στόν 2ο ὄροφο. 


π.Νικόλαος Μανώλης, Η αγία παραλυσία κατά τον άγ. Γρηγόριο Παλαμά [ΒΙΝΤΕΟ 2018]