Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

π.Θεόδ. Ζήσης, Ο Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς ως μαχητής της Ορθοδοξίας [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
          Στήν ἀνακοίνωση τῆς Ὁμιλίας αὐτῆς χρησιμοποιήθηκε γιά τόν ἅγ. Γρηγόριο Παλαμά τό ἐπίθετο ἀγωνιστής τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅμως μία ἀναφορά στόν συναξαριστή τοῦ ἁγίου ἐνέπνευσε τόν π. Θεόδωρο Ζήση νά ἀλλάξει τόν τίτλο τῆς Ὁμιλίας καί νά χρησιμοποιήσει τήν φράση μαχητής τῆς Ὀρθοδοξίας. Στήν Ὁμιλία του αὐτήν ὁ πατήρ μᾶς παρουσιάζει τήν μαχητικότητα τοῦ ἁγίου ἀπέναντι στόν παπισμό, τούς ἀγῶνες, τίς διώξεις, τίς φυλακίσεις, τήν ἀποτείχισή του (διακοπή μνημοσύνου) καί τήν ἀνυπακοή του στίς πατριαρχικές τιμωρίες. Μία μαρτυρική ἀγωνιστική καί ὁμολογιακή παρουσία στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας· ἡ μαχητικότητά του, ἡ θεολογική του κατάρτιση καί τό κορυφαῖο ἡσυχαστικό πνεῦμα πού τόν διακατεῖχε, τόν κατατάσσουν στόν μεγαλύτερο μυστικό θεολόγο τῆς δεύτερης χιλιετίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἰσάξιο τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς πρώτης χιλιετίας. Παρακολουθεῖστε τήν Ὁμιλία αὐτήν τοῦ π. Θεοδώρου πού πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στόν 2ο ὄροφο. 


π.Θεόδ. Ζήσης, Ο Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς ως μαχητής της Ορθοδοξίας [ΒΙΝΤΕΟ 2018]