Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Αργία στις Ελληνικές τράπεζες λόγω του Πάσχα των Καθολικών!

Σημαντική ενημέρωση
Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή, 30 Μαρτίου και η Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018 έχουν ορισθεί ως ειδικές τραπεζικές αργίες, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.
Για το λόγο αυτό:
  • μεταφορές σε λογαριασμούς άλλων τραπεζών του εσωτερικού και του εξωτερικού που θα καταχωρούνται στο διάστημα από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, προς εκτέλεση εντός του ως άνω διαστήματος, θα εκτελεσθούν τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018,
  • πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή, 30 Μαρτίου έως και τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, θα έχουν ημερομηνία εκτελέσεως τη Μεγάλη Τρίτη, 3 Απριλίου 2018.
Κανονικά θα εκτελούνται άμεσες και μεταχρονολογημένες μεταφορές μεταξύ λογαριασμών Alpha Bank, καθώς και πληρωμές καρτών εκδόσεως Alpha Bank.