Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Φακελωμένος ο π.Νικόλαος Μανώλης από το Πατριαρχείο (Οικουμενιστική συμπαιγνία)

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Στό φῶς ἔρχονται σιγά σιγά οἱ μεθοδεύσεις τῶν κυρίων Βαρθολομαίου καί Ἀνθίμου σέ σχέση μέ τήν ὑπόθεσή μου. Ὡς γνωστόν ἀνήκω στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἶμαι ἱερέας τῆς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Μέ ποιό δικαίωμα, λοιπόν, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἀποστέλλει στόν Πατριάρχη τό ἔγγραφο τῆς δίωξής μου, ἀκριβῶς τήν ἑπομένη ἀπό τήν ἀνακοίνωση τῆς διακοπῆς μνημοσύνου ἐκ μέρους μου , “πρός ἐνημέρωσιν τοῦ σχετικοῦ φακέλου”; Ὑπάρχει εἰδικός φάκελος γιά μένα στό Φανάρι; Μήπως προηγήθηκε καί ἔγγραφο αἴτημα γιά τήν καθαίρεσή μου πρός τήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης; 
Σέ κάθε περίπτωση ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες πού εἶχα πώς ὁ ἴδιος ὁ κ. Βαρθολομαῖος ζήτησε ἀπό τόν κ. Ἄνθιμο τήν καθαίρεσή μου. Ἔχει συνηθίσει νά τόν ἐπαινοῦν καί δέν μπορεῖ νά ἀνεχτεῖ τίς ἐλεγκτικές φωνές πού τόν ἐγκαλοῦν ὡς ἡγέτη τῆς αἵρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θέλει ἀνεμπόδιστα νά παραβαίνει κάθε ἱερό κανόνα παριστάνοντας τόν Ἀλάθητο, νά καταστρατηγεῖ τίς ἱερές παραδόσεις παριστάνοντας τόν Φύλακά τους, νά προδίδει τήν Ὀρθοδοξία παριστάνοντας τόν Φρουρό της.
Ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη τί ἔπραξε ὁ Θεσσαλονίκης; Ὑπάκουσε πειθήνια στίς πατριαρχικές παραγγελίες, μόνος αὐτός, τή στιγμή πού ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔθεσε τό πατριαρχικό γράμμα πού ζητοῦσε τήν παραδειγματική τιμωρία ὅσων ἀντιδροῦν στίς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, στό συρτάρι. Ποῦ νά βρεῖ τή λεβεντιά, ὁ κατά τά ἄλλα μακεδονομάχος, νά θέσει ὅρια στόν Πατριάρχη καί νά ζητήσει νά μήν ἀνακατεύεται μέ ἐσωτερικές ὑποθέσεις τῆς Μητρόπολής του! Ὄχι, δέν ἔχει τή βούληση, τή δύναμη ἀλλά καί τήν ἀνάγκη γιά κάτι τέτοιο. Μέ ἥσυχη τή συνείδηση ἔδωσε τόν ἱερέα του βορά στά ἁρπακτικά τῆς ἐξ ἀνατολῶν σκοτεινῆς προπαγάνδας. Ἔθεσε σέ ἐφαρμογή τό σχέδιο ἱκανοποιήσεως τοῦ πατριαρχικοῦ μένους. Ἐνημερώνει καί χτίζει τόν παράνομο φάκελο τῆς πατριαρχικῆς κομαντατούρ γιά νά ἀποδείξει, γιά μία ἀκόμα φορά, τήν ὑποταγή του στόν πατριαρχικό θρόνο. Ξέχασε τό “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις” (Πράξ. ε΄ 29). Λησμόνησε σέ ποιόν θά λογοδοτήσει ὅταν θά κλείσει τά μάτια του, σέ ποιόν τελικά εἶναι ἀφοσιωμένος καί ποιόν ὑπηρετεῖ. Ντρέπομαι γιά λογαριασμό τους, σιχαίνομαι τίς μεθοδεύσεις τους.
Μέ τό ἀποκαλυπτικό ἔγγραφο πού περιλαμβάνεται στήν εἰς βάρος μου δικογραφία πού ἐστάλη στό συνοδικό δικαστήριο, γίνεται φανερό ἀκόμα καί τό ἔργο ὅλων τῶν παπαγάλων τοῦ Φαναρίου, πού μέσα ἀπό τά ἀνίερα καί ἀνορθόδοξα ἱστολόγιά τους ζητοῦν τήν καθαίρεσή μου. Καταγγέλλω τήν συμπαιγνία καί τήν προδοσία εἰς βάρος μου καί κατά συνέπειαν εἰς βάρος τῆς Πίστης πού διακονῶ. Ἀς μή ξεχνᾶμε ὅτι στό τέλος ὁ καθένας θά λάβει τή δίκαιη κρίση, ἀναλόγως τῶν πεπραγμένων του ἀπό τή θέση πού βρίσκεται: Ὁ πιστός ἀπό τή θέση τοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἱερέας ἀπό τή θέση τοῦ Ἱερέα καί ὁ Ἐπίσκοπος ἀπό τή θέση τοῦ Ἐπισκόπου. Ὁ Θεός νά τούς ἐλεεῖ…