Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

ΥΠ.Π.Ε.Θ: Αφαιρέθηκε το σκέλος της “ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης”

Συλ. Υπαλ . ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς Αρχιεπίσκοπο: Μας αφαίρεσαν από τον Οργανισμό το συνταγματικά κατοχυρωμένο σκέλος “της ανάπτυξης της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης”
Ως υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας επιφορτισμένοι με την ευθύνη να υπηρετούμε τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς της Παιδείας, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε, με κάθε νόμιμο μέσον, το ρόλο και την αποστολή του υπουργείου”.
Στο νέο Οργανισμό του υπουργείου Παιδείας διατηρείται μεν το σκέλος της «ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης» των Ελλήνων, απαλείφθηκε όμως πλήρως το (εξίσου) συνταγματικά κατοχυρωμένο σκέλος «της ανάπτυξης της θρησκευτικής τους συνείδησης”.
Αυτό αναφέρει ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας, με επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, και του ανακοινώνει την απόφαση ότι:
Επειδή σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 120 του Συντάγματος: «O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων», ως υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ως δημόσιοι λειτουργοί επιφορτισμένοι με την ευθύνη να υπηρετούμε τους συνταγματικά κατοχυρωμένους σκοπούς της Παιδείας, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε, με κάθε νόμιμο μέσον, το ρόλο και την αποστολή του Υπουργείου στην πληρότητά τους”.
Ως γνωστόν, σημειώνει ο Σύλλογος, στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος ορίζεται ρητά ότι:
«Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες».  
Βάσει της εν λόγω Συνταγματικής επιταγής, τονίζεται στην επιστολή του Συλλόγου,  το προϊσχύον Οργανόγραμμα του Υπουργείου (π.δ. 114/2014) προέβλεπε ρητά στο άρθρο 1 ότι:
«Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι:
α) η προαγωγή της παιδείας με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες,
β) η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της δια βίου μάθησης,
γ) η προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της θρησκευτικής λατρείας και η εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών».
Ωστόσο, επισημαίνει προς τον Αρχιεπίσκοπο ο Σύλλογος,  με κατάπληξη παρατηρούμε ότι στο άρθρο 1 («Αποστολή») του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΕΘ (π.δ. 18/2018) διαλαμβάνονται πλέον τα εξής:
«Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υπουργείο) είναι η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση της παιδείας με σκοπό:
α) την ηθική, την πνευματική και τη φυσική αγωγή των Ελλήνων,
β) την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης,
γ) την προστασία της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και της λατρείας και την εποπτεία των λειτουργών όλων των γνωστών θρησκειών,
[…]».
Παρατηρούμε δηλαδή, σημειώνει ο Σύλλογος,  ότι διατηρείται μεν το σκέλος της «ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης» των Ελλήνων, απαλείφθηκε όμως πλήρως το (εξίσου) συνταγματικά κατοχυρωμένο σκέλος της ανάπτυξης της θρησκευτικής τους συνείδησης.