Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Οι γελοιότητες του μητροπολίτου Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Ἔλαβα τήν παρακάτω ἐπιστολή ἀπό γνωστή μου ἑλληνίδα πού ζεῖ στό Μόναχο τῆς Γερμανίας. Ἡ εἴδηση καί τό σχόλιό μου γιά τίς ἀθεολόγητες θέσεις του μητροπολίτη Ν. Ἰωνίας και Φιλαδελφείας, τῆς ἔδωσε τό ἔναυσμα γιά τήν ἐπιστολή αὐτήν.
Τά στοιχεῖα τῆς ἀποστολέας τά διατηρῶ στό ἀρχεῖο τῆς ἠλεκτρονικῆς μου διεύθυνσης.

20 Μαρτίου 2018
Μόναχο
Σεβαστέ μου πάτερ Νικόλαε,
εἶναι γελοῖες οἱ τοποθετήσεις τοῦ μητροπολίτη Ν. Ἰωνίας γιά τόν Στίβεν Χότκινκ, τοῦ μεγάλου ἐπιστήμονα μέ τήν ἔρευνα γιά σκοτεινές τρύπες.
Ἡ ἐπιστήμη κάθε ἐποχῆς προχωρεῖ ἀνάλογα μέ τά μέσα τεχνολογίας πού διαθέτει γιά ἔρευνα, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο, χημικές οὐσίες κλπ.
Ὁ Χότκινκ ἀνακάλυψε τίς σκοτεινές τρύπες καί ἔρχεται νά μᾶς πεῖ, ὅτι ὁ κόσμος δέν δημιουργήθηκε ὅπως τόν περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή.
Αὔριο, μπορεῖ νά ἔχουμε κάποια ἀλλά μέσα στή διάθεσή μας γιά νά ἀνακαλύψουμε ὅτι ὄντως ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ὅπως τόν περιγράφει ἡ Ἁγία Γραφή.
Κάτ ἀρχάς ἕνας λειτουργός τοῦ Θεοῦ καί κάθε πιστός, πρέπει νά ἀποδέχεται, ὅτι μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Θεός μέ τήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, διότι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἀληθής καί τέλειος, ἄσχετα ἄν δέν τόν καταλαβαίνουμε· ἄλλωστε πώς νά καταλάβει ὁ πεπερασμένος νοῦς τοῦ ἀνθρώπου τόν ΠΑΝΣΟΦΟ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Ὁ Χότκινκ ὅσο σπουδαῖος ἐπιστήμονας καί ἄν εἶναι, εἶναι πεπερασμένος νοῦς, ἀνακάλυψε ἕναν κόκκο σινάπεως μέσα στά ἄπειρα μυστήρια τοῦ ἀχανοῦς σύμπαντός τοῦ ὑλικοῦ καί πνευματικοῦ κόσμου, πού δημιούργησε ὁ Θεός.
Ἐξ ἀλλοῦ ὁ Χότκινκ δέν δημιούργησε τίποτε ἀπό τό μηδέν, δέν δημιούργησε τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε τόν ἄνθρωπο. Δέν μᾶς ἐξήγησε μέ ποιά δύναμη κρατιέται τό σύμπαν στή θέση του καί ὑπάρχει τόσους αἰῶνες,·μήπως ἐξηγεῖται καί αὐτό μέ τίς μαῦρες τρύπες;
Κατ’ ἐμέ ἀποτελεῖ μία τραγική φιγούρα, διότι ἐνῶ θά τό ἤθελε πολύ περισσότερο ἀπό τήν ἐφεύρεση τῶν σκοτεινῶν τρυπῶν νά ἐφεύρει τή θεραπεία τῆς ἀσθένειάς του, ἐνῶ ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΤΥΦΛΩΝ, ΠΑΡΑΛΥΤΩΝ, ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ, ὁ Χότκινκ δέν μπόρεσε οὔτε τόν ἑαυτό του νά θεραπεύσει.
Αὐτό τό γεγονός εἶναι καθημερινότητα μέσα στήν ἐπιστήμη. Συνάντησα πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου, πού ὁμολογοῦσαν, ὅτι ἐνῶ μιά ζωή θεράπευαν ἀσθενεῖς, τώρα ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκη βοηθείας ἀπό ἄλλους. Ἄλλος πού θεράπευσε καί καταπολέμησε ὄχι μόνον τόν καρκίνο ἀλλά καί πολλές ἀνίατες ἀσθένειες, αἰφνιδίως ἀπό τή μία στιγμή στήν ἄλλη ἔφυγε ἀπό τήν ζωή μέ συγκοπή καρδιᾶς.
Ὅλα αὐτά μᾶς δείχνουν, ὅτι ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων εἶναι πεπερασμένη καί συνεχῶς μεταβάλλεται καί τελειοποιεῖται, ἐνῶ ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καί τά ἔργα τοῦ Θεοῦ εἶναι τέλεια καί τά ἔργα τοῦ μένουν ὅσο Αὐτός προόρισε.
Ὁ Χότκινκ καί οἱ σοφοί ἐπιστήμονες δέν εἶναι σέ θέση ν’ ἀνοίξουν ἀνεξερεύνητους δρόμους πού ὁδηγοῦν στό Θεό. Ὁ μόνος δρόμος πού ὁδηγεῖ στό Θεό εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός πού διεκήρυξε τίς μεγαλύτερες Ἀλήθειες γιά τόν Ἑαυτό Του, ὅτι Αὐτός εἶναι ἡ Ὁδός, Υἱός τοῦ Εὐλογητοῦ, ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Κάθε φορά πρό τοῦ Πάσχα βομβαρδιζόμαστε μέ ἕνα σωρό ἀτομικές βόμβες ἄθεων ἐπιστημόνων, βλάσφημων καλλιτεχνῶν, τώρα καί ἀμφισβήτησης τῆς Γενέσεως τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀπό μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται τή θεωρία ἑνός ἐπιστήμονα περισσότερο ἀπό τό Εὐαγγέλιο, σάν καί αὐτούς πού ἀποδέχονται τή θεωρία τοῦ Δαρβίνου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος προέρχεται ἀπό τόν πίθηκο, ὅπως ὁ Στυλιανός ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας, πού τόν ἤλεγξε ὁ μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος.
Ὅλοι αὐτοί σπέρνουν ζιζάνια ἀπιστίας.
Ὁ διάβολος δέν ἐγκατέλειψε τό ἀρχαιότερο ἔργο του νά σπέρνει ζιζάνια ἀπιστίας ἀρχίζοντας μέσα ἀπό τόν Παράδεισο καί συνεχίζοντας μέχρι συντέλειας τοῦ κόσμου.
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω τί λέγει τό ΠΝΕΥΜΑ τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει.
Ἀσπάζομαι τή δεξιά σας
Βασιλική Μ.