Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΟΔΥΣΣΕΙΑ: Σύντομο ενημερωτικό σημείωμα για την «Θεματική Εβδομάδα»

Τη σχολική χρονιά 2016-17, εφαρμόστηκε η «Θεματική Εβδομάδα» στα Γυμνάσια της χώρας. Φέτος προβλέπεται η διδασκαλία της για δεύτερη χρονιά. Ανάμεσα στα άλλα θέματά της, περιλαμβάνεται η ενότητα «Έμφυλες Ταυτότητες».
Σχετικά με τη διδασκαλία των «Έμφυλων Ταυτοτήτων» στους μαθητές, προβληματισμό προκαλούν τα ακόλουθα σημεία:
1. Διακρίνεται μια μονομερής και αντιεπιστημονική αντιμετώπιση της έννοιας «φύλο». Δημιουργείται σύγχυση μεταξύ της έννοιας του «φύλου» (που αναφέρεται στην βιολογική κατασκευή κάθε ατόμου) και στην έννοια του «γένους» (που αναφέρεται στις ιδιότητες και χαρακτηριστικά των ανδρών και γυναικών σε διαφορετικές κοινωνίες και ιστορικές περιόδους).
2. Υποστηρίζεται ότι το φύλο αποτελεί κοινωνική κατασκευή και σύμβαση, και ότι «οι έννοιες άνδρας και γυναίκα δεν προϋπάρχουν όπως δεν προϋπάρχει καμία αλήθεια και καμία πραγματικότητα». Το υλικό βασίζεται στην φεμινιστική θεωρία και είναι εμφανής η αθεϊστική του τοποθέτηση.
3. Υποστηρίζεται ότι ο διαχωρισμός άνδρα και γυναίκας αποτελεί «στερεοτυπική αντίληψη» και οδηγεί σε ανισότητες και σε βία κατά των γυναικών. Αγνοείται το προφανές ότι η ισότητα δεν είναι ταυτόσημη με την ομοιότητα και ότι η διαφορά δεν σημαίνει ανωτερότητα ή κατωτερότητα του ενός έναντι του άλλου.
4. Προβλέπεται η διδασκαλία αποτροπής της βίας μέσα από σενάρια που τα ίδια εμπεριέχουν βία. Οι μαθητές εκτίθενται σε βία και διδάσκονται εμμέσως επιβλαβείς συμπεριφορές.
5. Συγκεντρώνονται πληροφορίες που αποτελούν προσωπικά δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας, τους ρόλους και τις σχέσεις των φύλων στις οικογένειες των μαθητών.
6. Οι έφηβοι προτρέπονται εμμέσως να απορρίψουν τις γονεϊκές συμβουλές και το αξιακό σύστημα που τους μετέδωσε η οικογένειά τους.
7. Ασκείται ψυχολογική πίεση σε εφήβους, να πάρουν θέση ανοιχτά πάνω σε ευαίσθητα θέματα, και αντικρούεται η γνώμη τους σε περίπτωση που διαφωνούν.
8. Εμπλέκονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην διαμόρφωση του διδασκόμενου υλικού και στην διδασκαλία. Σημειωτέον ότι δεν ζητήθηκε η συμβολή καθ’ ύλην αρμοδίων επιστημονικών φορέων όπως της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος (ΠΕΕ.ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε.).
9. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται χωρίς να το γνωρίζουν, όπως αναφέρεται επί λέξει, ως «μοχλός πίεσης για λιγότερο ώριμους συνομηλίκους τους» και ως προπαγανδιστές ατεκμηρίωτων ιδεολογιών και πειραματικών παρεμβάσεων.
10. Οι γονείς και κηδεμόνες δεν είναι πάντα ενημερωμένοι από τα σχολεία ότι διδάσκεται το εν λόγω υλικό, και δεν τους δίδεται η δυνατότητα να ασκήσουν το γονεϊκό τους δικαίωμα της αίτησης απαλλαγής των παιδιών τους από τα μαθήματα που δεν συνάδουν με τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές αξίες και πεποιθήσεις τους.
11. Ξενίζει το «εξαιρετικά επείγον» της εγκυκλίου, όπου με περισσή βιασύνη το Υπουργείο Παιδείας σπεύδει να διδάξει στα παιδιά θέματα που αφορούν στο φύλο, προβάλλοντας μονομερώς απόψεις που αμφισβητούνται από την διεθνή επιστημονική κοινότητα.
12. Καθώς το θέμα των εμφύλων ταυτοτήτων, το οποίο αποτελεί πεδίο επιστημονικής αντιπαράθεσης, απαιτεί γνώσεις, ωριμότητα και κριτική ικανότητα εκ μέρους των μαθητών, θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλο να διδαχθεί στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, των παιδιών του Γυμνασίου.
Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά την σχετική επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, που αναπτύσσει λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τις θέσεις μας. Περιλαμβάνει δε και αποσπάσματα από επιστολές που γράφτηκαν για την περυσινή θεματική εβδομάδα. Έχει ενημερωτικό σκοπό και επιστημονικό χαρακτήρα και δεν έχει σκοπό να θίξει την τιμή και υπόληψη κανενός.
Με την επιστολή αυτή ζητάμε την απόσυρση του άξονα «Έμφυλες Ταυτότητες» της «Θεματικής Εβδομάδας» από τα σχολεία, καθώς και του προτεινόμενου υλικού. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή στη διεύθυνση: www.odysseia-society.gr
Εάν συμφωνείτε με το περιεχόμενο και τα αιτήματα της επιστολής, μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθεια μας προσυπογράφοντας την. 
Η υπογραφή της επιστολής γίνεται ως εξής:
1. Συντάσσετε ένα νέο mail
2. Γράφετε στο θέμα π.χ. "υπογραφή" και στο περιεχόμενο το όνομα και την ιδιότητά σας (π.χ. Ιωάννης Ιωάννου, εκπαιδευτικός)
3. Το στέλνετε στη διεύθυνση opinions@odysseia-society.gr
Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται για τη συλλογή των υπογραφών και εφόσον στέλνετε εκεί mail, σημαίνει ότι έχετε υπογράψει. Προτιμούμε μία υπογραφή ανά διεύθυνση mail. Αν βέβαια κάποιος δεν έχει email, μπορείτε να βάλετε και τα δικά του στοιχεία στο μήνυμα σας.
Θα πρέπει να συγκεντρωθούν υπογραφές άμεσα, καθώς η Θεματική Εβδομάδα έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένα σχολεία και η επιστολή θα σταλεί σε όλους τους πολιτειακούς και εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας και κρίναμε ότι καλύτερα θα ήταν όχι να σταλεί μεμονωμένα από κάποια Ένωση, αλλά να έχει και έναν ορισμένο αριθμό υπογραφών.
Περιμένουμε τις υπογραφές σας, για να υπάρχει μια συντονισμένη διαμαρτυρία για την ενότητα των Εμφύλων Ταυτοτήτων της Θεματικής Εβδομάδας!
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Ομάδα Δράσης για την Υγεία, τις Σχέσεις, την υγιή Σεξουαλικότητα, την Εκπαίδευση, τα Ιδανικά, τις Αξίες