Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Αγώνας κατά της ηθικής σήψεως με ηγέτη τον Σεβασμιώτατο Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιον

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
                                                                                    16.3.18
ΑΛΑΖΟΝΕΣ, ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ: «Εἶπεν ὁ γάιδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα»
Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς
ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι.
1. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀποστέλει τὰ ἑξαπτέρυγά του – δεκανίκια του καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς μισθοφόρους του εἰς τὰ ΜΜΕ νὰ διατυμπανίζουν: «οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν τάδε.....τάδε.... νόμον». Ἔτσι ψηφίστηκε καὶ ὁ «τρομονόμος»  ποὺ ἔχει καταστεῖ «φίμωτρο» δι᾽ ὅλους τοὺς εὐθαρσεῖς καὶ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐν γένει γιὰ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ὅταν δὲ πληθαίνουν οἱ κραυγὲς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ὁ Μακαριώτατός μας τὸ παίζει ὡς δῆθεν καὶ αὐτὸς ἀντίθετος πρὸς αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους νόμους, ἀφοῦ τὰ πάντα ἔχουν τσιμεντοποιηθῆ πλέον καὶ ἡ δαμόκλειος σπάθη αὐτῶν τῶν τρισάθλιων, ἀπάνθρωπων καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων αἰωρεῖται ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνοψύχων πατριωτῶν. Ἡ μικρὰ μειοψηφία τῶν ὁπαδῶν αὐτῶν τῶν νόμων βυσσοδομεῖ καὶ λασπολογεῖ καὶ διασύρει τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους ὡς δῆθεν φασίστες, κατάλοιπα τῶν χουντικῶν καὶ ἄπειρα παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα.
Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἀφυπνισθῇ  καὶ ἐξεγερθῇ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ διὰ ἐθνικά καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ μὴ ἀποφασίζουν οἱ δοτοὶ τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ ὁ κυρίαρχος λαὸς διὰ τῶν Δημοψηφισμάτων.  
2. Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πατριῶτες καὶ ὄχι ὁ Σιωνισμός, ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ Μαρξισμός, οἱ Γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, οἱ ἐξωμότες πρὸς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς λαίλαπες.
Αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια πρέπει νὰ εἶναι εὐτυχισμένα ποὺ γίνονται ἀνεκτὰ εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία χωρὶς κανένα παραγκωνισμό. Λυπούμεθα βαθύτατα γιὰ τὴν ἀσθένειά των, πλὴν ὅμως δὲν ἀνεχόμεθα τὴν θρασύτητά των, τὴν ἀναισχυντία των καὶ τὴν ἀναίδειά των ἡ ἰσχνότατη αὐτὴ μειοψηφία νὰ εἶναι ποδηγέτης τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια καὶ οὐδεμία ἀλλαγή - διόρθωση χρειάζεται. Ἐμεῖς τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια ὀφείλουμε νὰ διορθωνώμεθα, νὰ μετανοοῦμε εἰλικρινά, νὰ ἐπικαλούμεθα τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ μᾶς λυτρώνῃ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἀπὸ τὸ  χάος τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ  τρισάθλιοι τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν ἰθυνόντων.
3. Ἐὰν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, τότε θὰ δυνάμεθα μὲ ὁμόνοια καὶ μὲ σύμπνοια ὅλοι, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, νὰ ἐργαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ. Τότε θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ μὲ ὅπλα τὴν αἰώνια, ἀδιάφθορο ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸν ἀκραιφνῆ ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ καὶ ἀεὶ μαχηταὶ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι.
4. Πραγματοποιῶντες δὲ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ τονωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἐπανευαγγελισθῶμε καὶ θὰ ἐπανευαγγελίσωμε τοὺς παλιμβάρβαρους «φίλους μας» = κολοβὰ φίδια ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.
5. Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριος Ἀμβρόσιος καὶ ὅλοι ἐμεῖς δὲν τολμοῦμε, δυστυχῶς, νὰ ὀνομάσωμε τὰ πράγματα ξεκάθαρα μὲ τὸ ὄνομά τους, διότι τὸ τρισάθλιο, ἀντικοινωνικό, ἀπάνθρωπο, ἀντεθνικὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο φροντίζει νὰ ἔχῃ ἐξασφαλίσει ἐκ τῶν προτέρων καὶ τὴν ἄμεσο ἢ ἔμεσο συγκατάθεση καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔπρεπε νὰ μιμῆται τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ ἄλλους εὐθαρσεῖς καὶ ἀνεπανάληπτους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι ἐπίστευαν καὶ πιστεύουν Χριστὸ καὶ ὄχι χρυσό, ποὺ ζοῦσαν καὶ ζοῦνε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰσήρχοντο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ κάθε Ἡρώδου καὶ τοὺς ἐτόνιζαν:
«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.»
Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν θαρραλέο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριο Ἀμβρόσιο, τοὺς Δημάρχους Καλαβρύτων καὶ Αἰγίου, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς δικαστὲς ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς των, ἀλλὰ ἔκαναν εὐσυνεδήτως δικαία ἐτυμηγορία καὶ τὶς ἄπειρες χιλιάδες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ποὺ τοῦ συμπαρεστάθησαν καὶ τοῦ συμπερίστανται. Ἀς ευχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ τοῦ χαρίζῃ ὑγεία, μακροζωία καὶ νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του, γιὰ νὰ δύναται νὰ θηριομαχῇ καὶ ὡς λέων ὡρυόμενος, σὰν γενναῖος στρατιώτης - ἀξιωματικὸς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, νὰ μάχεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ὡς ἄλλος Ἰωάννης Βαπτιστὴς καὶ Ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ εἰσέρχεται ἀκόμη καὶ στὴν κρεββατοκάμαρα τῶν γενίτσαρων τοῦ πνεύματος καὶ νὰ τούς βροντοφωνεῖ:
«Οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν, βιώνειν καὶ φασιστικῶς ἐπιβάλλειν ἀπάνθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους».
6. Πρὸ παντὸς δὲ ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ἄλλους τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἰδιαιτέρως δὲ κληρικούς, νὰ τοῦ συμπαραστεκώμεθα. Μακάρι δὲ καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας κύριος Ἀμβρόσιος νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ μείνῃ μαχόμενος μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός του καὶ τῆς ἀναπνοῆς του καὶ νὰ γίνῃ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, διὰ τοὺς νεωτέρους διὰ νὰ ἀναφωνῶμεν ὁμοθυμαδόν:
«Τοιοῦτος ἔπρεπεν ἡμῖν Ἀρχιερεύς», μαχητὴς ὑπὲρ καθάρσεως Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς, Νομοθετικῆς, Διοικητικῆς, Πνευματικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας.
Οἱ λαϊκοὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀναμένουν κατεπειγόντως Ἡγέτη.
Ἀς σπεύσωμε ὅλοι μαζὶ νὰ συγχαρῶμε αὐτὸν τὸν σύγχρονο μάρτυρα καὶ νὰ τοῦ ἀποδείξωμε ἐμπράκτως τὴν ἂνυπόκριτο ἀγάπη μας, τὴν σύμπνοιά μας καὶ τὴν συμπαράστασίν μας.
7. Ἐμεῖς ἔχομε ἐπανειλημμένως ἐκφράσει, τόσον τηλεφωνικῶς ὅσον καῖ προσωπικῶς καὶ γραπτῶς τὶς ἐγκάρδιες εὐχές μας, ὡς παραδείγματος χάριν εἰς τὸ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο: «Σατανικὸν Σύμφωνον Συμβιώσεως. Quo Vadis? Πρὸς Σόδομα καὶ Γόμορα;;;»  Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66,  σελ. 58 - 63, τὸ ὁποῖον πρὸς διευκόλυνσι πολλῶν ἐπαναναρτῶμε. 
Ἀνηρτήθη εἰς τὴν  ἱστοσελίδα μας τὴν 14.12.2015:
Παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους εἰς τὴν μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὴν ϋφήλιο νὰ διαδώσουν αὐτὰ παντοῦ.
Ἐπαναλάμβάνομε : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει»,
Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή,
Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Τηλ. 210-3254321