Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

π.Αντ. Πακαλίδης, Το "σημείο" του Σταυρού μας! Μικρή κίνηση… Μεγάλη δύναμη!!

Αρχ. π. Αντώνιος Πακαλίδης, Το "σημείο" του Σταυρού μας! Μικρή κίνηση… Μεγάλη δύναμη!!