Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018

Μον. Νεόφυτος Γρηγοριάτης, Η Μακεδονία είναι μόνο μία και Ελληνορθόδοξη (Μέρος Β’)

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ
Συζήτηση μέ τόν Ὁσιολογιώτατο Μοναχό Νεόφυτο Γρηγοριάτη γιά τό θέμα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Μακεδονίας ἐν σχέσει μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Κύπρο
«Ἡ Μακεδονία εἶναι μόνο μία καί εἶναι μόνο Ἑλληνορθόδοξη».
Μία ἐμπειρική ἐν Χριστῷ καί ἐν Ἑλληνισμῷ οἰκουμενικῷ ἀπάντηση πρός τούς προδότες τῆς Ρωμηοσύνης.
ΜΕΡΟΣ Β΄
Γιά νά μήν κατηγορηθῶ ὡς φασίστας, ἀναρχοναζιστής, μισαλλόδοξος, φανατικός, φονταμενταλιστής, ἐθνικιστής στεῖρος καί ἀριστερός ἐθνομηδενιστής, λέω τά ἑξῆς :
Πιστεύω στά ἁγιογραφικά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου : «Δέν ὑπάρχει δοῦλος ἤ ἐλεύθερος, Ἕλληνας ἤ βάρβαρος, ἀρσενικός ἤ θηλυκός, διότι ἐν Χριστῷ ἔχουμε γίνει ὅλοι ἕνα, μιά ἐν Χριστῷ ἀδελφότητα, μιά οἰκουμενική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». «Δοῦλος Χριστοῦ, ἐλεύθερος».
Ἐκεῖνος, πού μᾶς ἑνώνει ὅλους, εἶναι ὁ Χριστός καί τό Σῶμα Του, ἡ μόνη καί μία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος ζοῦμε τήν οἰκουμενική, καθολική Ὀρθοδοξία καί τόν οἰκουμενικό (ὄχι οἰκουμενιστικό) Ἑλληνισμό, ὡς Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία καί Πνευματικότητα Ρωμαίϊκη. Ὅλοι οἱ Ρωμηοί εἶναι ἀδελφωμένοι ἐδῶ, Ἕλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρῶσσοι, Ἀμερικάνοι, Εὐρωπαῖοι, Ἀφρικανοί, Ἀσιάτες, Ρουμᾶνοι, Γεωργιανοί καί Αὐστραλοί, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ὅπου φθάνουν στό Ἅγιον Ὄρος, ἄνθρωποι ἀπό ὅλο τόν κόσμο, καί Σκοπιανοί Σλαύοι καί Ἀλβανοί, ὡς περίεργοι οἱ περισσότεροι καί ὡς ἀναζητητές τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουν οἱ νέοι, πού ἔρχονται στό Ἅγιον Ὄρος, δοκιμάσει τά πάντα, ἔχουν ἀπογοητευθεῖ ἀπό τά πάντα, βρίσκονται στήν ἀπελπισία καί στό πνευματικό σκοτάδι καί ἐρευνοῦν τήν νηπτική, εὐχαριστιακή, ἀσκητική, πνευματική καί δογματική θεολογία, μουσική, ἀρχιτεκτονική, ναοδομία, ὑμνολογία, κοινοβιακή, σκητιωτική καί ἡσυχαστική ζωή τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀνακαλύπτουν ἐδῶ αὐτό, πού ἐνδόμυχα ἀναζητοῦσαν τόσο καιρό, καί ἄν εἶναι βουδιστές ἤ βραχμανιστές ἤ ἰνδουϊστές ἤ παπικοί ἤ προτεστάντες ἤ μονοφυσῖτες ἤ φιλόσοφοι ἤ καλλιτέχνες ἤ καλοπροαίρετοι πολιτικοί καί θρησκευτικοί ποιμένες, ἐπηρρεάζονται θετικά καί πνευματικά. Πολλοί βαπτίζονται καί χρίονται Ὀρθόδοξοι χριστιανοί.
Δέν γράφω παραμύθια. Ἀπό τό 1984 μέχρι τό 2018, μέ τήν εὐλογία καί ἄδεια τῶν ἁγίων Γερόντων μου Ἀρχιμανδριτῶν κυροῦ Γεωργίου Γρηγοριάτη-Καψάνη καί πατρός Χριστοφόρου Γρηγοριάτη, ἔχω κατηχήσει καί βαπτίσαμε ἐδῶ τριάντα πέντε (35) ἀνθρώπους, Γερμανούς, Ἀρμενίους, Ἀλβανούς, Σκοπιανούς (τούς ἔμαθα νέα Ἑλληνικά, ὀρθόδοξη θεολογία καί βυζαντική μουσική), Ἰρλανδούς, Ἄγγλους, δίδαξα σέ ὀρθοδόξους Ἀφρικανούς, Σέρβους, Ρουμάνους, Γεωργιανούς καί Ἕλληνες βυζαντινή μουσική, νέα Ἑλληνικά και παραδοσιακή, ὀρθόδοξη, ἁγιορειτική θεολογία.
Οἱ καλύτεροι ἀπό τούς φίλους μου εἶναι Σκοπιανοί Σλαῦοι. Ἔχω δεκάδες φίλους στά Σκόπια. Ἔχουν δυό-τρεῖς (2-3) Σκοπιανοί κληρικοί μεταφράσει πέντε-ἕξι (5-6) ἄρθρα καί ὁμιλίες μου ἀπό τά Ἑλληνικά στήν σκοπιανή γλῶσσα. Ἀρκετούς Σκοπιανούς τούς ἔχω πείσει ὅτι εἶναι Σλαῦοι καί ὄχι Μακεδόνες, ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Καί γενικά ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου ἔχει κάνει ἐκκλησιαστική ἱεραποστολή καί ἐθνικό ἔργο ὑπέρ τῆς Ἑλληνορθοδοξίας τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης, πού θά ζήλευαν πολλοί πολιτικοί, ἐκκλησιαστικοί, ἐκπαιδευτικοί καί ἱστορικοί παράγοντες στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό.
Ὑπάρχει ἀκόμη ἕνας λόγος, πού ἔδειξα ἀγάπη καί στοργή ἐν Χριστῷ σέ πολλούς Σλαύους Σκοπιανούς. Ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας τῆς Ρώμης καί τό κράτος τοῦ Βατικανοῦ θέλουν νά προσαρτήσουν στόν Παπισμό τούς Σκοπιανούς καί νά τούς κάνουν οὐνῖτες παπικούς. Ἔτσι, θά ἀποκτήσουν παπική βάση μέσα στό κέντρο τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς χερσονήσου.
Ἀποστρέφομαι μετά βδελυγμίας τήν πολιτική ἰδεολογία καί φιλοσοφία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Ἀγαπῶ, ὅμως, μέ ἀπαθῆ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ὅλους τούς Σκοπιανούς καί ἐπιθυμῶ νά πάψουν νά λατρεύουν ὡς θεό τους τόν πανσλαυισμό καί τόν ἀλυτρωτισμό τους, διότι θέλουν νά κατακτήσουν καί νά ὑποδουλώσουν τήν ἐλεύθερη Ἑλληνορθόδοξη Μακεδονία μας. Προσεύχομαι μετά δακρύων γιά ὅσα ἔγραψα στήν μελέτη αὐτή. Δέν θά ἐπιτρέψω σέ κανένα νά μέ κατηγορήσει ὅτι ἡ ἱεραποστολική μου δράση ὁδηγεῖ στήν μασονική, σιωνιστική καί ἑβραϊκή πολιτικοθρησκευτική παγκοσμιοποίηση καί πανθρησκεία. Εἶμαι Ρωμηός, Ὀρθόδοξος, Ἑλληνοκύπριος, Ἁγιορείτης μοναχός μεγαλόσχημος καί ὀρθόδοξος παραδοσιακός θεολόγος, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί δι’εὐχῶν τῶν Ἁγιορειτῶν Γερόντων μας. Ἀμήν».